Zarządzanie bezpieczeństwem
Pedagogika Zdrowia z Opieką Senioralną
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Zarządzanie Kryzysowe» koncentruje się na przygotowaniu studentów do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi w różnych obszarach, zapewniając organizacjom zdolność szybkiego reagowania i minimalizacji negatywnych skutków zdarzeń nadzwyczajnych.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Analiza ryzyka i ocena zagrożeń kryzysowych.
 • Planowanie i wdrażanie działań prewencyjnych oraz strategii zarządzania kryzysowego.
 • Koordynacja działań ratowniczych i reagowanie na sytuacje kryzysowe.
 • Komunikacja kryzysowa i zarządzanie wizerunkiem organizacji w sytuacjach kryzysowych.
 • Analiza przypadków z zakresu zarządzania kryzysowego na przykładzie rzeczywistych sytuacji.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat metod analizy ryzyka, procedur zarządzania kryzysowego oraz technik komunikacji w sytuacjach nadzwyczajnych.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności planowania i wdrażania działań prewencyjnych, koordynacji zespołów kryzysowych oraz skutecznego zarządzania komunikacją w trakcie kryzysu.

Kompetencje: Absolwenci będą wyposażeni w umiejętności szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe, skutecznego zarządzania zasobami w sytuacjach nadzwyczajnych oraz profesjonalnej komunikacji z interesariuszami w trudnych okolicznościach

Perspektywy zatrudnienia

 • Specjalista ds. zarządzania kryzysowego w firmach consultingowych i doradczych.
 • Kierownik działu zarządzania kryzysowego w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.
 • Koordynator działań ratowniczych w jednostkach administracji państwowej
 • Specjalista ds. komunikacji kryzysowej w agencjach rządowych i organizacjach pozarządowych.
 • Analityk ds. bezpieczeństwa w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym.
 • Doradca ds. zarządzania kryzysowego w instytucjach międzynarodowych i organizacjach międzynarodowych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more