Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
 

Zapraszamy do przejrzenia zakładki „Książki”.

Książki Pedagogium WSNS

 Redaktor naczelny:

Nasze łamy są otwarty dla Państwa publikacji.

Korespondencję w sprawie publikacji prosimy kierować na adres : pedagogikaspoleczna@pedagogikaspoleczna.com

Wszelkie pytania dotyczące dystrybucji i prenumeraty proszę kierować na adres elektroniczny:

wydawnictwo@pedagogium.pl

lub tradycyjną pocztą:

 Pedagogium WSNS

Wydawnictwo

Ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa