Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
 

Zapraszamy do przejrzenia zakładki „Książki”.

Książki Pedagogium WSNS

Informujemy, że od dnia 7 lipca 2020 roku zmienił się skład redakcji kwartalnika „Pedagogika Społeczna”.

Nowym redaktorem naczelnym został Krzysztof Dziurzyński. 

Redakcja w zmienionym składzie nie wycofuje się z prac nad „Pedagogiką Społeczną”.

Nasze łamy są otwarty dla Państwa publikacji.

Korespondencję w sprawie publikacji prosimy kierować na adres : pedagogikaspoleczna@pedagogikaspoleczna.com

Wszelkie pytania dotyczące dystrybucji i prenumeraty proszę kierować na adres elektroniczny:

wydawnictwo@pedagogium.pl

lub tradycyjną pocztą:

 Pedagogium WSNS

Wydawnictwo

Ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa