Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest wiodącym wydawcą literatury naukowej z zakresu pedagogiki, nauk społecznych oraz dziedzin pokrewnych. Nasza oferta obejmuje wysokiej jakości publikacje, które są rezultatem badań naukowych, analizy trendów edukacyjnych oraz praktycznego doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin.

Jako wydawnictwo działające przy renomowanej uczelni, stawiamy sobie za cel promowanie wiedzy oraz wspieranie rozwoju naukowego w obszarze pedagogiki, pracy socjalnej, administracji oraz innych dziedzin związanych z naukami społecznymi. Nasze publikacje są dedykowane zarówno specjalistom, pracownikom naukowym, jak i praktykom zajmującym się edukacją, opieką społeczną i zarządzaniem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do publikowania swoich prac w naszym wydawnictwie. Nasze łamy są otwarte dla Państwa publikacji. Zachęcamy autorów z różnych dziedzin naukowych, zwłaszcza z obszaru pedagogiki, nauk społecznych oraz pokrewnych dyscyplin, do przesyłania swoich artykułów, monografii, podręczników oraz innych tekstów naukowych.

Jeśli mają Państwo gotowe prace naukowe lub pomysły na publikacje, prosimy o kontakt z nami drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@pedagogium.pl. Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących procesu publikacji oraz wymagań redakcyjnych.

Wydawnictwo Pedagogium WSNS w Warszawie jest miejscem, gdzie ceni się nowatorskie podejścia oraz wysoką jakość publikacji naukowych. Dlatego też, zachęcamy do dzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi i dołączania do grona autorów naszego wydawnictwa.