Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Nasze Książki

Wszelkie pytania dotyczące zamówień i prenumeraty proszę kierować na adres elektroniczny:

wydawnictwo@pedagogium.pl

lub tradycyjną pocztą:

 Pedagogium WSNS

Wydawnictwo

Ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa