Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Nasze Książki

Wszelkie pytania dotyczące zamówień i prenumeraty proszę kierować na adres elektroniczny: wydawnictwo@pedagogium.pl lub tradycyjną pocztą: Pedagogium WSNS, Wydawnictwo, Ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa