Administracja stosunków międzynarodowych
Zarządzanie Kryzysowe
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Zarządzanie Bezpieczeństwem» koncentruje się na kształtowaniu umiejętności niezbędnych do identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem oraz zagrożeniami w różnych obszarach działalności, zapewniając bezpieczeństwo organizacji oraz jej zasobów

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Analiza zagrożeń i ryzyka w kontekście bezpieczeństwa organizacyjnego.
 • Planowanie i wdrażanie strategii zarządzania kryzysowego.
 • Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i logistyce.
 • Prawo w zakresie bezpieczeństwa i regulacje dotyczące ochrony danych.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat najnowszych metod i technik zarządzania bezpieczeństwem, w tym identyfikacji zagrożeń, analizy ryzyka oraz strategii reagowania na sytuacje kryzysowe.

Umiejętności: Program przygotuje studentów do praktycznego stosowania narzędzi i technik zarządzania bezpieczeństwem, w tym opracowywania planów zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka cybernetycznego oraz prowadzenia działań zapobiegawczych i reakcyjnych.

Kompetencje: Absolwenci będą wyposażeni w umiejętności zarządzania procesami bezpieczeństwa w organizacjach, skutecznego komunikowania się z interesariuszami w sytuacjach kryzysowych oraz oceny skuteczności działań zapobiegawczych i reakcyjnych.

Perspektywy zatrudnienia

 • Specjalista ds. bezpieczeństwa w firmach consultingowych i doradczych.
 • Kierownik działu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.
 • Analityk ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym i technologicznym.
 • Inspektor ds. bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.
 • Specjalista ds. zarządzania kryzysowego w agencjach rządowych i organizacjach międzynarodowych.
 • Doradca ds. bezpieczeństwa w sektorze energetycznym i transportowym.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more