DZIEKANAT – BIURO OBSŁUGI STUDENTA

 

Kontakt telefoniczny lub e-mailowy 

tel :663 800 616    e-mail: dziekanat@pedagogium.pl

  • pon,wt- nieczynne (Uczelnia zamknięta)
  • środa: w godzinach 9.00-17.00
  • czw,pt :w godzinach 9.00-14.00

Ogłoszenia

MS Teams
Szanowni Studenci, w związku z korzystaniem z MS Teams na zajęcia online, informujemy, że wszelkie sprawy – problemy z kontem Teams należy zgłaszać najpóźniej do piątku do godz. 14.00 na adres: teams@pedagogium.pl W związku z tym, prosimy o sprawdzanie aktywności konta przed planowanym zjazdem online.
Dyplomy do odbioru
Do odbioru dyplomy – zapraszamy w terminie wcześniej umówionym mailowo lub telefonicznie
Wznowienie studiów/powtarzanie w semestrze letnim 2022/2023 i w semestrze zimowym 2022/2023:
Termin składania wniosków o wznowienie studiów/powtarzanie od semestru letniego do dnia 25.02.2023 r., od semestru zimowego do dnia 30.09.2023 r.
Terminy zaliczeń różnic programowych; Terminy realizacji warunków
Termin zaliczenia różnic programowych w roku akademickim 2022/2023 Sesja zimowa: do 15,02.2023r. Sesja letnia: do 15.09.2023 r. Terminy składania i zaliczeń warunków w roku akademickim 2022/2023 Sesja zimowa: Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia lub zaliczenie następuje indywidualnie) – do31.03.2023 r. Sesja letnia: . Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia lub zaliczenie następuje indywidualnie) – do 29.10.2023r.
Termin składania prac dyplomowych
Terminarz 2022/2023 dotyczący: TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla chętnych bronić się w lipcu: do 25.06.2023 oraz TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla pozostałych studentów na obronę w październiku: 24.09.2023
Wymiana legitymacji papierowej na elektroniczną legitymację studencką
Uwaga Studenci,

W związku z wygaśnięciem ważności papierowych legitymacji, Uczelnia prowadzi wymianę legitymacji papierowej na elektroniczną (ELS) dla osób zainteresowanych :

1) na koncie indywidualnym (wirtualne konto studenta), STUDENT-DANE STUDENTA należy dodać zdjęcie, aby pojawiło się na Wirtualnej Uczelni

2) na adres:legitymacje@pedagogium.pl należy wysłać e-mail z deklaracją wymiany legitymacji, uiścić opłatę za ELS w wysokości 22 zł i załączyć dowód wpłaty

3) zapytania w tym temacie należy kierować do dziekanatu na adres: dziekanat@pedagogium.pl

4) zwrotowi podlega legitymacja wymieniana; o odbiorze/wymianie student zostanie poinformowany indywidualnie.