DZIEKANAT – BIURO OBSŁUGI STUDENTA

UWAGA! do 15.07.2022 – dziekanat nieczynny – przerwa urlopowa

Kontakt telefoniczny lub e-mailowy 

KONTAKT POD NR TEL :663 800 616 mail: dziekanat@pedagogium.pl

  • Pn-Wt . w godzinach 9.00-14.00
  • Środa .w godzinach 9.00 -16.30
  • Czw-Pt .w godzinach 9.00-14.00 
  • Soboty 9.00-14.00 tylko zjazdy stacjonarne

Ogłoszenia

Dyplomy do odbioru
Do odbioru dyplomy – Obrony: 15.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 16.09.2020, 22.09.2020, 23.09.2020, 29.09.2020. obowiązują wyłącznie zapisy telefoniczne
Wznowienie studiów/powtarzanie w semestrze letnim 2020/2021 i w semestrze zimowym 2020/2021:
Termin składania wniosków o wznowienie studiów/powtarzanie od semestru letniego do dnia 28.02.2021 r., od semestru zimowego do dnia 31.10.2020 r.
Terminy zaliczeń różnic programowych; Terminy realizacji warunków
Termin zaliczenia różnic programowych w roku akademickim 2020/2021

Sesja zimowa: do r.
Sesja letnia: do 15.09.2021 r.

Terminy składania i zaliczeń warunków w roku akademickim 2020/2021

Sesja zimowa: Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia lub zaliczenie następuje indywidualnie) – do 29.03.2021r.

Sesja letnia: . Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia lub zaliczenie następuje indywidualnie) – do 15.12.2020r.
Termin składania prac dyplomowych
Terminarz semestru letniego 2020/2021 dotyczący:
TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla chętnych bronić się w lipcu: do 04.07.2021

oraz

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla pozostałych studentów na obronę we wrześniu: 07.09.2021
Wymiana legitymacji papierowej na elektroniczną legitymację studencką
Uwaga Studenci,

W związku z wygaśnięciem ważności papierowych legitymacji, Uczelnia prowadzi wymianę legitymacji papierowej na elektroniczną (ELS) dla osób zainteresowanych :

1) na koncie indywidualnym (wirtualne konto studenta), STUDENT-DANE STUDENTA należy dodać zdjęcie, aby pojawiło się na Wirtualnej Uczelni

2) na adres:legitymacje@pedagogium.pl należy wysłać e-mail z deklaracją wymiany legitymacji, uiścić opłatę za ELS w wysokości 22 zł i załączyć dowód wpłaty

3) zapytania w tym temacie należy kierować do dziekanatu na adres: dziekanat@pedagogium.pl

4) zwrotowi podlega legitymacja wymieniana; o odbiorze/wymianie student zostanie poinformowany indywidualnie.