Administrowanie pracą socjalną
Administracja unijna i międzynarodowa
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «IT w Administracji» przygotowuje studentów do wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w procesach administracyjnych. Program skupia się na zapewnieniu efektywnego wykorzystania systemów informatycznych w instytucjach publicznych i prywatnych.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Projektowanie, wdrażanie i administrowanie systemami informatycznymi w administracji.
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych w sektorze publicznym.
 • Analiza i optymalizacja procesów administracyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 • Programowanie aplikacji i tworzenie rozwiązań informatycznych dostosowanych do potrzeb administracyjnych.
 • Zarządzanie projektem IT i współpraca z zespołami programistycznymi.

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje

 • Zdobyta wiedza na temat systemów informatycznych stosowanych w administracji publicznej i prywatnej.
 • Umiejętność projektowania i administrowania systemami informatycznymi z uwzględnieniem specyfiki sektora administracyjnego.
 • Kompetencje w zakresie analizy ryzyka i optymalizacji procesów administracyjnych przy użyciu technologii informatycznych

Perspektywy zatrudnienia

 • Specjalista ds. IT w urzędach administracji publicznej na różnych szczeblach administracji.
 • Analityk systemów informatycznych w firmach konsultingowych specjalizujących się w obszarze administracji publicznej.
 • Administrator baz danych w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach.
 • Programista aplikacji administracyjnych w sektorze publicznym i prywatnym.
 • Konsultant ds. bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach rządowych i firmach doradczych.
 • Menadżer projektu IT w administracji, nadzorujący wdrożenia systemów informatycznych i rozwój technologiczny

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more