Inspektor ochrony danych osobowych
IT w administracji
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Administrowanie Pracą Socjalną» przygotowuje studentów do profesjonalnej pracy w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Program skupia się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania instytucjami i projektami socjalnymi oraz wspierania osób potrzebujących pomocy.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej.
 • Planowanie, koordynacja i ocena programów socjalnych.
 • Prawo pracy socjalnej i procedury administracyjne w obszarze pomocy społecznej.
 • Diagnoza i ocena potrzeb klientów oraz projektowanie indywidualnych planów pomocy.
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje w pracy z klientami i instytucjami.

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje

 • Zdobyta wiedza na temat systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych regulujących działalność w obszarze pracy socjalnej.
 • Umiejętność planowania, organizowania i oceny skuteczności programów socjalnych.
 • Kompetencje interpersonalne do skutecznego komunikowania się z klientami oraz budowania zaufania i empatii.

Perspektywy zatrudnienia

 • Pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dla rodzin i osób bezdomnych.
 • Koordynator projektów socjalnych w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych.
 • Specjalista ds. pomocy społecznej w agencjach rekrutacyjnych i firmach doradczych.
 • Pracownik socjalny w zakładach pracy, szkołach, szpitalach i innych instytucjach publicznych.
 • Konsultant ds. pracy socjalnej i zarządzania projektami w sektorze prywatnym.
 • Nauczyciel, wykładowca lub trener w dziedzinie pracy socjalnej i pomocy społecznej

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more