SAMORZĄD STUDENTÓW

 

Przewodniczący: Najman Ewa

Wiceprzewodniczący : Jasiński Karol

Sekretarz: Pogorzelska Monika

Członkowie:

Tarapata Marta

Szlędak-Motoszko Agnieszka 

Opiekun Samorządu Studentów:

dr Robert Bogdzio
e-mail: r.bogdzio@pedagogium.pl

Facebook