Przewodniczący: Hubert Dobrzyński

Wiceprzewodniczący :Katarzyna Kołtunowicz

Sekretarz Eryk Światek

Opiekun Samorządu Studentów:

dr Mariusz Kuskowski