SAMORZĄD STUDENTÓW

Pliki do pobrania

Przewodniczący: Sylwester Kurowski
koordynator ds. dydaktyki i jakości kształcenia
e-mail: sylwester.kurowski@o2.pl

Mariusz Dybizbański
koordynator ds. pracy kół naukowych i działalności społecznej i wolontariackiej
e-mail: mariusz.dybizbanski@gmail.com

Anna Piwowarska
koordynator ds. socjalno-bytowych studentów i animowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym
e-mail: apiwowarska74@wp.pl

prof. nzw. dr hab. Lidia Marszałek
Opiekun Samorządu Studentów
e-mail: l.marszalek@pedagogium.pl

Facebook