Przewodniczący: Katarzyna Kołtunowicz

Wiceprzewodniczący : Urszula Dębowska

Sekretarz Eryk Światek

Opiekun Samorządu Studentów:

dr Mariusz Kuskowski