Samorząd Studentów w Pedagogium WSNS to dynamiczna społeczność, która reprezentuje głos studentów oraz dba o ich interesy i potrzeby.

Cele Samorządu:

- Reprezentowanie studentów w kontaktach z władzami uczelni oraz innymi instytucjami.

- Organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

- Działania na rzecz poprawy warunków nauki i życia studenckiego.

- Wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych.

Aktywność Samorządu:

- Organizacja imprez integracyjnych, festiwali kulturalnych, wykładów i warsztatów.

- Koordynacja działań sportowych, turniejów i zawodów międzyuczelnianych.

- Prowadzenie konsultacji i dyskusji na temat zmian w życiu studenckim oraz działalności uczelni.

- Realizacja projektów społecznych i wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.

Zaangażowanie Studentów:

- Każdy student może aktywnie uczestniczyć w działalności Samorządu poprzez udział w zebraniach, głosowanie nad projektami oraz zgłaszanie własnych inicjatyw.

- Samorząd Studentów to także doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia w organizacji wydarzeń oraz pracy w zespole.

Kontakt:

Zapraszamy do kontaktu z Samorządem Studentów w sprawie pytań, pomysłów lub chęci zaangażowania się w działalność społeczną:

- E-mail: samorzad@pedagogium.pl

Dołącz do naszej społeczności i razem twórzmy lepsze środowisko studenckie w Pedagogium WSNS!