IT w administracji
Zarządzanie inwestycjami i audyt finansowy
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Administracja Unijna i Międzynarodowa» przygotowuje studentów do pracy w obszarze administracji publicznej na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym. Program skupia się na zrozumieniu struktur instytucjonalnych Unii Europejskiej oraz procesów decyzyjnych na arenie międzynarodowej.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Struktura i funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej.
 • Prawo unijne i jego implementacja w systemie prawnym krajowym.
 • Polityka zagraniczna i współpraca międzynarodowa państw.
 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych.
 • Negocjacje międzynarodowe i dyplomacja.

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje

 • Zdobycie wiedzy na temat struktur i procesów decyzyjnych Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych.
 • Umiejętność analizy aktów prawnych Unii Europejskiej i ich wpływu na system prawny krajowy.
 • Kompetencje w zakresie zarządzania projektami unijnymi oraz pozyskiwania funduszy z programów wsparcia Unii Europejskiej.

Perspektywy zatrudnienia

 • Pracownik administracji publicznej na szczeblu krajowym zajmujący się sprawami unijnymi.
 • Specjalista ds. funduszy unijnych w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.
 • Analityk polityki zagranicznej w instytucjach rządowych i think tankach.
 • Konsultant ds. integracji europejskiej w firmach doradczych i agencjach konsultingowych.
 • Ekspert ds. relacji międzynarodowych w organizacjach międzynarodowych i korporacjach.
 • Pracownik ambasad i przedstawicielstw dyplomatycznych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more