Logistyka w administracji
Administrowanie pracą socjalną
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Inspektor Ochrony Danych Osobowych» przygotowuje studentów do profesjonalnej pracy w obszarze ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Program kładzie szczególny nacisk na analizę, interpretację i wdrażanie procedur zabezpieczających dane osobowe oraz zapewnianie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony prywatności.

Zagadnenia podejmowane podczas studiów

 • Analiza przepisów RODO i krajowych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Metody identyfikacji, klasyfikacji i zabezpieczania danych osobowych w różnych sektorach działalności.
 • Procedury audytu bezpieczeństwa danych i oceny ryzyka związanego z ich przetwarzaniem.
 • Przygotowanie dokumentacji zgodności oraz planowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Komunikacja i współpraca z organami nadzorczymi ds. ochrony danych oraz interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.


Wiedza, umiejętności oraz kompetencje

 • Studenci zdobędą wiedzę na temat przepisów RODO i krajowych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Posiądą umiejętności w zakresie oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz opracowywania procedur zapewniających zgodność z przepisami.
 • Kompetencje niezbędne do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa danych i oceny skuteczności działań zapobiegawczych


Perspektywy zatrudnienia

 • Inspektor Ochrony Danych w firmach i instytucjach sektora prywatnego. 
 • Doradca ds. ochrony danych osobowych w firmach konsultingowych i audytorskich.
 • Specjalista ds. ochrony danych w administracji publicznej. 
 • Konsultant ds. zgodności z RODO w firmach technologicznych i e-commerce.
 • Analityk ds. bezpieczeństwa danych w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych.
 • Inspektor ochrony danych w organizacjach międzynarodowych i instytucjach europejskich.Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more