Inspektor ochrony danych osobowych
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na studia:

Kierownik kształcenia specjalistycznego
dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak
Mój numer : 502567100
pelnomocnik.kanclerza@pedagogium.pl

Opis

Specjalność „Logistyka w Administracji” koncentruje się na zapewnieniu efektywności i optymalizacji procesów logistycznych w sektorze administracyjnym. Program przygotowuje studentów do zarządzania łańcuchem dostaw, gospodarką materiałową oraz planowaniem i koordynacją działań logistycznych w administracji publicznej i prywatnej.


Zagadnienia podejmowane podczas studiów:

 • Planowanie i organizacja procesów logistycznych.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze administracyjnym.
 • Optymalizacja gospodarki materiałowej i magazynowania.
 • Technologie informatyczne w logistyce administracyjnej.
 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw.

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje:

 • Zdobycie wiedzy na temat strategii i metod zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Umiejętność planowania i optymalizacji procesów logistycznych w administracji.
 • Kompetencje w zakresie wykorzystania technologii informatycznych do
  monitorowania i zarządzania łańcuchem dostaw.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Specjalista ds. logistyki w instytucjach administracyjnych na poziomie lokalnym i centralnym.
 • Konsultant ds. logistyki w firmach doradczych specjalizujących się w obszarze administracji publicznej.
 • Manager ds. łańcucha dostaw w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach.
 • Analityk logistyczny w agencjach rządowych zajmujących się planowaniem infrastruktury i transportu.
 • Koordynator projektów logistycznych w organizacjach non-profit wspierających rozwój lokalny.
 • Pracownik działu zakupów i zaopatrzenia w instytucjach administracyjnych i firmach usługowych.
Logistyka w administracji
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more