Kim jesteśmy

Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie jest dynamiczną uczelnią, specjalizującą się w kształceniu przyszłych liderów i specjalistów w obszarach pracy socjalnej, profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej oraz zarządzania biznesem i technologiami. Naszą misją jest wszechstronny rozwój studentów, promowanie innowacyjnych metod nauczania i wpływanie na budowanie społeczeństwa kreatywnego, opartego na nowoczesnych rozwiązaniach.

Nasza oferta edukacyjna kierowana jest nie tylko do przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych, ale również do liderów biznesu oraz innowatorów w dziedzinie technologii. Współpracując z czołowymi uczelniami, ekspertami i przedsiębiorstwami z różnych branż, oferujemy innowacyjne programy nauczania. Programy te są zaprojektowane tak, aby rozwijać talenty, stymulować kreatywność, a także pomagać studentom w przełamywaniu barier i osiąganiu sukcesów w wybranych dziedzinach.

Wyróżniamy trzy filary naszej idei:

Rozwój

Opieramy nasze działania na solidnych podstawach teoretycznych i najnowszych badaniach naukowych. Finansujemy i organizujemy projekty badawcze, które dostarczają nam aktualnej wiedzy i umożliwiają opracowywanie innowacyjnych metod pracy. Nasze podejście opiera się na ścisłym powiązaniu teorii z praktyką, co pozwala naszym studentom rozwijać się jako kreatywni i kompetentni specjaliści.

Teoria

Finansujemy i organizujemy empiryczne badania naukowe, które dostarczają rzetelnych podstaw teoretycznych do opracowywania praktycznych metod pracy w różnych obszarach oddziaływania i funkcjonowania społecznego. Te podstawy, uzupełnione o późniejsze doświadczenia, odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu indywidualnego warsztatu każdego pedagoga, pracownika socjalnego oraz administracyjnego.

Praktyka

Nasze programy studiów nie ograniczają się jedynie do teorii - obejmują również praktyki zawodowe oraz współpracę z firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Nasi studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale również praktyczne doświadczenie, co sprawia, że są gotowi na wyzwania współczesnego rynku pracy.

Odkryj Potencjał z Pedagogium

Nasi studenci, słuchacze i doktoranci nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę z obszarów takich jak pedagogika, praca socjalna i administracja, ale także mają okazję poznać zasady współpracy z organizacjami publicznymi i pozarządowymi.

Nasza oferta edukacyjna nie ogranicza się jedynie do przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych, ale również skierowana jest do liderów biznesu i specjalistów technologicznych. Dzięki współpracy z najlepszymi uczelniami, ekspertami i firmami z różnych branż, tworzymy innowacyjne programy nauczania, które umożliwiają rozwijanie talentów, stymulowanie pomysłowości oraz pokonywanie własnych ograniczeń i słabości.

Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a teoria jest łączona z praktyką.

Nasza uczelnia przygotowuje profesjonalistów, którzy są gotowi na wyzwania XXI wieku i mogą skutecznie wpływać na rozwój społeczny, biznesowy i technologiczny.

Absolwenci Pedagogium

to zatem nie tylko profesjonalnie wykształceni specjaliści ze swoich dziedzin, ale także osoby twórcze, otwarte i aktywne społecznie.