Opłaty za studia

Opłaty i Terminy Płatności

Swoje wpłaty, dane finansowe oraz stan rozliczenia z Uczelnią możecie Państwo sprawdzić po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni i wybraniu z menu „Twoje dane finansowe” odpowiedniej zakładki.

Terminy Opłat

Zgodnie z regulaminem opłat, przekroczenie terminu płatności może spowodować naliczenie odsetek w wysokości 15% w stosunku rocznym od każdej płatności niewniesionej w terminie.

Studia Pierwszego i Drugiego Stopnia:

Semestr Zimowy: Opłata ratalna (6 rat) począwszy od 20.09 do 20.02

Semestr Letni: Opłata ratalna (6 rat) począwszy od 20.03 do 20.08

Opłaty Przed Obroną (Studia I i II stopnia):

Szanowna Studentko/Szanowny Studencie,

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia studiów informujemy, że aby zapisać się na egzamin dyplomowy, należy m.in. uregulować należności wobec Uczelni, tzn.:

  • Osoby uiszczające opłatę czesnego w ratach miesięcznych (6 rat w semestrze) zobowiązane są do uregulowania całości opłat przed zapisaniem się na egzamin dyplomowy;

UWAGA! Na Wirtualnej Uczelni, w zakładce Dane Finansowe, saldo powinno wynosić „0” lub więcej. Saldo ze znakiem „-”, oznacza kwotę do uregulowania.

  • Opłata za egzamin dyplomowy nie jest pobierana;
  • Opłata za wydanie dyplomu w języku polskim – 60 zł – obowiązuje wszystkich;
  • Opłata za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł – obowiązuje tylko te osoby, które chcą taki odpis otrzymać. Przy składaniu pracy dyplomowej należy mieć ze sobą dowód wpłaty i podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – dostępne w Dziekanacie.

Zgodnie z „Regulaminem Opłat” za dzień zapłaty należności uznaje się dzień wpływu środków na konto Uczelni. Państwa wpłaty są zwykle księgowane na naszym koncie kolejnego dnia roboczego (wpłaty dokonane w piątek będą u nas widoczne najwcześniej w poniedziałek).

Jeżeli dokonują Państwo opłaty na krótko przed złożeniem pracy dyplomowej, prosimy o przyniesienie dowodu wpłaty.

Opłaty

Swoje wpłaty, dane finansowe oraz stan rozliczenia z Uczelnią możecie Państwo sprawdzić po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni i wybraniu odpowiedniej zakładki.

Terminy opłat

Zgodnie z Regulaminem opłat przekroczenie terminu płatności może powodować naliczenie odsetek w wysokości 15% w stosunku rocznym od każdej płatności niewniesionej w terminie.

Semestr zimowy: Opłata ratalna (4 raty) począwszy od 05.11 do 05.02

Semestr letni: Opłata ratalna (4 raty) począwszy od 05.03 do 05.06

 

Opłaty przed ukończeniem studiów

W związku z zakończeniem studiów informujemy, że należy uregulować wszelkie należności wobec Uczelni, tzn.:

  • osoby uiszczające opłatę czesnego w ratach miesięcznych (4 raty w semestrze) zobowiązane są do uregulowania całości opłat.
  • UWAGA! Na WU w Dane finansowe: Saldo powinno być „0” lub większe; saldo ze znakiem „minus” oznacza kwotę do uregulowania.
  • opłata za wydanie świadectwa wynosi 30 zł.
Oplaty-za-studia-PL

Gotowy na rozpoczęcie rekrutacji? To zajmie tylko 10 minut i zapewni pierwszeństwo. Elektroniczna rejestracja jest bezpieczna i przyspiesza proces. Kliknij poniżej, aby rozpocząć:

Kontakt:

Dokumenty


Formularz podania do Kanclerza Uczelni

Słuchacze, ubiegający się o zwrot nadpłaty, rozłożenie zadłużenia na raty lub odroczenie płatności zobowiązani są złożyć podanie do Kanclerz Uczelni.

Wypełnione podanie można złożyć w Sekretariacie studiów podyplomowych w godzinach dyżuru Działu płatności lub wysłać pocztą.

Faktury

Faktury wystawiane są tylko na prośbę słuchacza. W celu otrzymania faktury za podjęta naukę prosimy o przesyłanie wypełnionego „formularza do wystawienia faktury„ drogą mailową na adres: faktury@pedagogium.pl lub złożenie w Sekretariacie studiów podyplomowych.

Szczegóły płatności

Bank: ALIOR BANK SA

Konto PLN:
51 2490 0005 0000 4600 6065 3026

Konto EUR
IBAN: PL 15 2490 0005 0000 4600 1208 4007

Studia Podyplomowe
98 2490 0005 0000 4600 4454 5621

SWIFT: ALBPPLPW

Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
Adres: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

Uwagi: W tytule płatności prosimy o podanie: pełne imię i nazwisko, opłata za wpisowe/czesne za semestr/rok.