Administracja unijna i międzynarodowa
Administracja stosunków międzynarodowych
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Administracja i Zarządzanie Inwestycjami» skupia się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu analizy inwestycyjnej, planowania finansowego oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym. Program przygotowuje studentów do efektywnego zarządzania kapitałem oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych w różnych obszarach gospodarki.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Analiza rynków finansowych i instrumentów inwestycyjnych.
 • Planowanie finansowe i ocena rentowności inwestycji.
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym i dywersyfikacja ryzyka.
 • Etyka i zasady odpowiedzialnego inwestowania.
 • Trendy i innowacje w dziedzinie inwestycji i finansów.

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje

 • Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych i instrumentów inwestycyjnych.
 • Umiejętność analizy i oceny potencjalnych inwestycji oraz ich wpływu na efektywność finansową.
 • Kompetencje w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym dywersyfikacji ryzyka i optymalizacji zwrotu z inwestycji.

Perspektywy zatrudnienia

 • Analityk inwestycyjny w firmach doradczych i biurach maklerskich.
 • Specjalista ds. zarządzania portfelem inwestycyjnym w bankach i instytucjach finansowych.
 • Doradca finansowy świadczący usługi planowania finansowego i doradztwa inwestycyjnego.
 • Pracownik działu inwestycji w funduszach inwestycyjnych i towarzystwach funduszy.
 • Konsultant ds. inwestycji w firmach zarządzających nieruchomościami.
 • Analityk rynku kapitałowego w instytucjach badawczych i agencjach ratingowych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more