Studia I stopnia

Harmonogramy obron
Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu:
Ogólne informacje dotyczące dyplomowania
Wymogi formalne i redakcyjne pracy dyplomowej
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego - kierunek Pedagogika
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego - kierunek Praca socjalna
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - kierunek Administracja
System antyplagiatowy
Uczelnia przeprowadza kontrolę antyplagiatową wszystkich złożonych prac z wykorzystaniem JSA ( Jednolity System Antyplagiatowy), W przypadku gdy: 1) wynik wiodący jest mniejszy lub równy 29% – praca jest dopuszczona do obrony; 2) współczynnik wiodący jest większy lub równy 30%, Rektor kieruje pracę dyplomową do oceny przez Komisję Antyplagiatową.

Studia II stopnia

Harmonogramy obron
Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu:
Ogólne zasady dyplomowania
Wymogi formalne i redakcyjne pracy dyplomowej
System antypliagatowy
Uczelnia przeprowadza kontrolę antyplagiatową wszystkich złożonych prac z wykorzystaniem JSA ( Jednolity System Antyplagiatowy), W przypadku gdy: 1) wynik wiodący jest mniejszy lub równy 29% – praca jest dopuszczona do obrony; 2) współczynnik wiodący jest większy lub równy 30%, Rektor kieruje pracę dyplomową do oceny przez Komisję Antyplagiatową.