Studia I stopnia

Ogólne informacje dotyczące dyplomowania
Wymogi formalne i redakcyjne pracy dyplomowej
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego - kierunek Pedagogika
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego - kierunek Praca socjalna
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - kierunek Administracja
System antyplagiatowy
Uczelnia przeprowadza kontrolę antyplagiatową wszystkich złożonych prac z wykorzystaniem JSA ( Jednolity System Antyplagiatowy), W przypadku gdy: 1) wynik wiodący jest mniejszy lub równy 29% – praca jest dopuszczona do obrony; 2) współczynnik wiodący jest większy lub równy 30%, Rektor kieruje pracę dyplomową do oceny przez Komisję Antyplagiatową.
Terminy składania prac dyplomowych
Obrona w roku akademickim 2023/2024 w lipcu: termin złożenia prac dyplomowych do 30.06.2024 Obrona w rok ak. 2023/2024 w październiku: termin złożenia prac dyplomowych do 21.09.2024

Studia II stopnia

Ogólne zasady dyplomowania
Wymogi formalne i redakcyjne pracy dyplomowej
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego - kierunek Pedagogika
System antypliagatowy
Uczelnia przeprowadza kontrolę antyplagiatową wszystkich złożonych prac z wykorzystaniem JSA ( Jednolity System Antyplagiatowy), W przypadku gdy: 1) wynik wiodący jest mniejszy lub równy 29% – praca jest dopuszczona do obrony; 2) współczynnik wiodący jest większy lub równy 30%, Rektor kieruje pracę dyplomową do oceny przez Komisję Antyplagiatową.
Terminy składania prac dyplomowych
Obrona w roku akademickim 2023/2024 w lipcu: termin złożenia prac dyplomowych do 30.06.2024 Obrona w roku ak. 2023/2024 w październiku: termin złożenia prac dyplomowych do 21.09.2024