Wprowadzenie

W okresie ogólnoświatowych reform w dziedzinie szkolnictwa wyższego, na społeczne, ekonomiczne, prawne i finansowo-techniczne warunki funkcjonowania polskich szkół wyższych ma wpływ społeczno-gospodarcza transformacja, mająca swoje źródło w początkach ostatniej dekady XX wieku. To wówczas wykrystalizowały się bazowe kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego:

  • wzrost liczby szkół wyższych, w tym uczelni niepublicznych;
  • nadanie publicznym uczelniom prawa do prowadzenia płatnych studiów w systemie niestacjonarnym oraz wieczorowym;
  • rozszerzenie autonomii uczelni polskich w obszarach: kształcenia,działalności naukowo-badawczej, działalności finansowo-gospodarczej; nowoczesnego zarządzania, wdrażania strategicznego planowania oraz oceniania efektywności.

         Kierunki Rozwoju PEDAGOGIUM WSNS na lata 2022-2026 ..więcej