Projekt działań mających na celu zwiększenie dostępności Pedagogium WSNS dla wszystkich studentów niepełnosprawnych.

Zaplanowaliśmy szerokie działania mające na celu likwidację wszelkich barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Dzięki powołaniu Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Pedagogium WSNS, studenci będą mogli otrzymywać wsparcie, gdy tylko będą tego potrzebowali. Priorytetem będzie ułatwienie studiowania osobom z niepełnosprawnościami na każdym etapie kształcenia.

Będziemy wprowadzać ułatwienia na etapie rekrutacji, bez konieczności osobistego składania dokumentów na uczelni, a przez stronę internetową. Wprowadzimy nowe rozwiązania technologiczne, ułatwiające poruszanie się po budynku uczelni(system informacji wizualnej), jak również ułatwiające udział w zacięciach (monitory informacyjne przy salach wykładowych z informacją o odbywających się zajęciach).

Dodatkowo biblioteka Pedagogium WSNS zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie (program udźwiękowiający, alternatywne klawiatury, syntezator mowy, program powiększający). Naszym studentom udostępnimy również dostęp do biblioteki cyfrowej – e-booki.

Pedagogium dysponować również będzie wypożyczalnią sprzętu ułatwiającego zdobywanie wiedzy studentom z niepełnosprawnościami (laptopy, smartfony, dyktafony, lupy, dyski USB….)

Oprócz zniesienia barier architektonicznych, na bieżąco udostępniane będą materiały edukacyjne dla studentów, takie jak:

  • kursy,
  • zajęcia online,
  • zasoby biblioteczne.
    1. Procedura zapewniająca ułatwienie procesu rekrutacji osób z niepełnosprawnościami do Uczelni – Procedura
    2. Procedura dostęności pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnościami – Procedura
    3. Procedura zapewniająca dostępność kształcenia osób z niepełnosprawnościami - Procedura