Projekt Dostępności Pedagogium WSNS dla Studentów Niepełnosprawnych ma na celu eliminację wszelkich przeszkód w dostępie do wyższego wykształcenia.

Dzięki utworzeniu Działu ds. Osób Niepełnosprawnych, nasi studenci mogą liczyć na wsparcie w każdym momencie swojej edukacji. Priorytetem jest ułatwienie procesu nauki dla osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie kształcenia.

Planujemy wprowadzić udogodnienia już na etapie rekrutacji, umożliwiając składanie dokumentów przez stronę internetową, bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. Ponadto, zamierzamy zastosować nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak system informacji wizualnej w budynku uczelni oraz monitory informacyjne w salach wykładowych, które ułatwią poruszanie się i uczestnictwo w zajęciach.

W bibliotece Pedagogium WSNS zostanie udostępniony specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, takie jak programy udźwiękowiające, alternatywne klawiatury czy syntezatory mowy. Studenci z niepełnosprawnościami będą mieli również dostęp do biblioteki cyfrowej, w której znajdą e-booki.

Dodatkowo, uczelnia będzie dysponować wypożyczalnią sprzętu ułatwiającego zdobywanie wiedzy, w tym laptopy, smartfony czy dyktafony. Oprócz tego, będą regularnie udostępniane materiały edukacyjne, takie jak kursy, zajęcia online oraz zasoby biblioteczne, aby wszyscy studenci mieli równy dostęp do edukacji.