Zarządzanie Kryzysowe
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pedagogiką Artystyczną
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Pedagogika Zdrowia z Opieką Senioralną» skupia się na przygotowaniu studentów do pracy z osobami starszymi, integrując wiedzę pedagogiczną z zagadnieniami z zakresu zdrowia publicznego oraz opieki nad osobami starszymi.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Teorie i modele pedagogiczne w kontekście opieki nad osobami starszymi.
 • Promocja zdrowia i profilaktyka geriatryczna.
 • Metodyka pracy z osobami starszymi w różnych środowiskach.
 • Problemy społeczne i psychologiczne związane z procesem starzenia się społeczeństwa.
 • Prawo i etyka w opiece nad osobami starszymi.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat procesu starzenia się, chorób wieku podeszłego oraz pedagogicznych podejść do pracy z osobami starszymi.

Umiejętności: Program przygotuje studentów do planowania i realizacji działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie zdrowia publicznego oraz opieki nad osobami starszymi.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadać kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb osób starszych, projektowania i wdrażania programów edukacyjnych oraz koordynacji działań instytucji wspierających seniorów

Perspektywy zatrudnienia

 • Koordynator programów zdrowotnych dla osób starszych w placówkach medycznych.
 • Doradca ds. zdrowia publicznego w organizacjach pozarządowych.
 • Specjalista ds. edukacji geriatrycznej w domach opieki społecznej.
 • Konsultant ds. polityki zdrowotnej dla osób starszych w instytucjach publicznych.
 • Animator czasu wolnego dla seniorów w ośrodkach rekreacyjno-kulturalnych.
 • Pedagog zdrowia w placówkach edukacyjnych prowadzących kursy dla osób starszych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more