Zarządzanie inwestycjami i audyt finansowy
Zarządzanie bezpieczeństwem
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Administracja Stosunków Międzynarodowych» przygotowuje studentów do pracy w obszarze dyplomacji, polityki zagranicznej oraz międzynarodowych instytucji. Program skupia się na analizie stosunków międzynarodowych, prawie międzynarodowym oraz procesach integracji europejskiej i globalnej współpracy

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Teoria stosunków międzynarodowych.
 • Polityka zagraniczna państw i organizacji międzynarodowych.
 • Prawo międzynarodowe i jego stosowanie w praktyce dyplomatycznej.
 • Konflikty międzynarodowe i metody ich rozwiązywania.
 • Globalizacja i współpraca międzynarodowa w dziedzinie gospodarki, środowiska i bezpieczeństwa

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje

 • Zdobycie wiedzy na temat teorii i praktyki stosunków międzynarodowych.
 • Umiejętność analizy polityki zagranicznej państw oraz procesów integracji regionalnej i globalnej.
 • Kompetencje w zakresie interpretacji prawa międzynarodowego i jego zastosowania w praktyce dyplomatycznej.

Perspektywy zatrudnienia

 • Pracownik służby dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • Analityk polityki międzynarodowej w think tankach i instytutach badawczych.
 • Specjalista ds. integracji europejskiej w instytucjach Unii Europejskiej.
 • Konsultant ds. międzynarodowej współpracy w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych agencjach.
 • Dyplomata w ambasadach i przedstawicielstwach dyplomatycznych państw.
 • Pracownik organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy Unia Europejska.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more