Asystent Rodziny
Opiekun osób starszych
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Praca Socjalna w Wymiarze Międzykulturowym» przygotowuje studentów do pracy z różnorodnymi grupami społecznymi o różnych kulturowych i etnicznych tle. Program kształcenia skupia się na rozwijaniu kompetencji międzykulturowego dialogu, zrozumienia różnic kulturowych oraz promowaniu integracji społecznej.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Kulturowe uwarunkowania pracy socjalnej.
 • Migracje i interkulturowa integracja społeczna.
 • Komunikacja międzykulturowa w pracy socjalnej.
 • Interwencje socjalne w kontekście różnorodności kulturowej.
 • Polityki społeczne dotyczące imigrantów i mniejszości etnicznych.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat teorii interkulturowości, procesów migracyjnych oraz polityk społecznych dotyczących mniejszości etnicznych i imigrantów.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności prowadzenia interwencji socjalnych w kontekście różnorodności kulturowej, budowania zaufania z osobami o odmiennym tle kulturowym oraz tworzenia programów wsparcia dla imigrantów.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadać kompetencje do pracy jako doradcy interkulturowi, koordynatorzy projektów integracyjnych, pracownicy socjalni w ośrodkach pomocy imigrantom oraz eksperci ds. różnorodności kulturowej.

Perspektywy zatrudnienia

 • Pracownik socjalny w organizacjach pozarządowych wspierających imigrantów.
 • Doradca interkulturowy w instytucjach publicznych i firmach.
 • Koordynator programów integracyjnych w ośrodkach pomocy społecznej.
 • Specjalista ds. migracji i integracji społecznej w administracji publicznej.
 • Terapeuta interkulturowy w placówkach zdrowia psychicznego.
 • Badacz społeczny zajmujący się tematyką migracji i kultury

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more