Praca Socjalna w Wymiarze Międzykulturowym
Investment Administration and Management
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Asystent Osób Starszych» przygotowuje studentów do świadczenia wsparcia oraz opieki nad osobami starszymi. Program kształcenia skupia się na zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia godnej jakości życia seniorom oraz pomocy w codziennych czynnościach.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Fizjologia i psychologia starzenia się.
 • Metody wsparcia i opieki nad osobami starszymi.
 • Zdrowie i profilaktyka zdrowotna w starości.
 • Aspekty prawne i etyczne opieki nad osobami starszymi.
 • Komunikacja z osobami starszymi i ich rodzinami.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat procesów starzenia się, chorób wieku podeszłego, praw osób starszych oraz sposobów organizacji opieki nad nimi.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności opiekuńczych, komunikacyjnych oraz pracy w zespole w kontekście opieki nad osobami starszymi.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadać kompetencje do pracy jako opiekunowie osób starszych, asystenci rodzin w opiece nad seniorami, koordynatorzy programów wsparcia dla osób starszych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Opiekun osób starszych w domach pomocy społecznej.
 • Asystent osób starszych w ośrodkach dziennego pobytu.
 • Pracownik agencji opieki domowej dla osób starszych.
 • Doradca ds. opieki nad seniorami w instytucjach publicznych.
 • Opiekun osób starszych na zlecenie w rodzinach.
 • Koordynator programów wsparcia dla osób starszych w organizacjach pozarządowych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more