Organizacja Społeczności Lokalnej i Usług Społecznych
Praca Socjalna w Wymiarze Międzykulturowym
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Asystent Rodziny» przygotowuje studentów do wsparcia rodzin w sytuacjach trudności życiowych, problemach wychowawczych oraz konfliktach interpersonalnych. Program kształcenia skupia się na nauce technik asystenckich, poradnictwie rodzinnej i pracy z dziećmi.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Psychologia rodziny i jej funkcjonowanie.
 • Metody asystenckie w pracy z rodziną.
 • Rozwiązywanie konfliktów i trudności w relacjach rodzinnych.
 • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Etyka zawodowa asystenta rodziny

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania rodziny, technik asystenckich oraz etyki zawodowej w pracy z rodziną.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności prowadzenia sesji asystenckich, analizy sytuacji rodzinnych oraz pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadać kompetencje do udzielania wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu konfliktów, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz prowadzenia działań profilaktycznych w rodzinach.

Perspektywy zatrudnienia

 • Asystent rodziny w ośrodkach pomocy społecznej.
 • Pracownik socjalny w instytucjach wsparcia rodzinnego.
 • Specjalista ds. pomocy rodzinom w fundacjach i stowarzyszeniach.
 • Terapeuta rodzinny w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Koordynator programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Doradca rodziny w agencjach doradztwa zawodowego.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more