Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Pedagogika religijna
Organizacja projektów socjalnych
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną» koncentruje się na przygotowaniu studentów do pracy z osobami wymagającymi wsparcia i pomocy w procesie rozwoju osobistego oraz społecznego. Program obejmuje zagadnienia związane z pedagogiką opiekuńczą, wychowawczą oraz technikami terapeutycznymi stosowanymi w pracy z różnorodnymi grupami osób

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

  • Teoria i praktyka pedagogiki opiekuńczej.
  • Metody pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w sytuacjach trudności życiowych.
  • Terapia pedagogiczna w kontekście wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego.
  • Profilaktyka i interwencja w przypadkach zagrożenia społecznego i marginalizacji.
  • Ewaluacja i diagnoza potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych.

Wiedza: Program zapewnia wiedzę na temat teorii rozwoju człowieka, psychologii społecznej, oraz metod i technik pracy terapeutycznej.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności diagnozowania sytuacji życiowych osób potrzebujących wsparcia, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji terapeutycznych.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do pracy jako pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy z terapeutycznym podejściem w placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacjach pozarządowych.

Perspektywy zatrudnienia

  • Pedagog opiekuńczo-wychowawczy w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze).
  • Terapeuta pedagogiczny w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
  • Pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej.
  • Specjalista ds. profilaktyki i interwencji w organizacjach pozarządowych.
  • Konsultant w zakresie terapii pedagogicznej i wsparcia rodzin.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more