⁠Administracja bezpieczeństwa
Zarządzanie w Administracji
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność „Administracja Samorządowa i Europejska” skupia się na przygotowaniu studentów do efektywnego zarządzania samorządami lokalnymi oraz instytucjami europejskimi, uwzględniającymi różnorodne aspekty prawnicze, administracyjne i finansowe.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Prawo samorządowe i unijne.
 • Zarządzanie finansami publicznymi.
 • Europejska polityka regionalna i lokalna.
 • Administracja publiczna i procesy decyzyjne.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym.

Wiedza: Studenci zdobędą szczegółową wiedzę na temat struktur administracyjnych, prawa samorządowego i unijnego oraz polityki regionalnej i lokalnej w kontekście zarządzania publicznego.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności analizy polityk publicznych, zarządzania finansami samorządowymi, prowadzenia negocjacji międzynarodowych oraz skutecznego stosowania instrumentów unijnych.

Kompetencje: Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje do pracy jako menedżerowie samorządowi, specjaliści ds. funduszy europejskich, doradcy w zakresie prawodawstwa unijnego, a także eksperci ds. administracji publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym

Perspektywy zatrudnienia

 • Kierownik urzędu gminy lub miasta.
 • Specjalista ds. funduszy strukturalnych w urzędach marszałkowskich.
 • Doradca w biurach poselskich i senatorialnych.
 • Analityk polityk publicznych w instytutach badawczych.
 • Konsultant w firmach doradczych świadczących usługi dla sektora publicznego.
 • Pracownik administracji unijnej w instytucjach europejskich.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more