Administracja Samorządowa i Europejska
Administracja dyplomacji międzynarodowej
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Zarządzanie w Administracji» skupia się na doskonaleniu umiejętności menedżerskich oraz przygotowaniu do efektywnego zarządzania organizacjami publicznymi na różnych szczeblach administracji.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Teoria i praktyka zarządzania publicznego.
 • Finanse publiczne i zarządzanie budżetem.
 • Strategie i planowanie w administracji publicznej.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym.
 • E-administracja i nowoczesne technologie w zarządzaniu publicznym.

Wiedza: Studenci zdobędą pogłębioną wiedzę na temat teorii zarządzania, funkcjonowania administracji publicznej oraz prawa administracyjnego, co pozwoli im skutecznie zarządzać organizacjami publicznymi.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności zarządzania projektami, analizy danych oraz planowania strategicznego, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w dynamicznym środowisku administracyjnym.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadali kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej, consultingowej oraz w organizacjach pozarządowych, w tym umiejętność podejmowania decyzji, negocjacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Perspektywy zatrudnienia

 • Dyrektor biura administracyjno-finansowego w jednostkach samorządowych.
 • Kierownik projektów w agencjach rządowych zajmujących się rozwojem lokalnym.
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach administracji publicznej.
 • Analityk polityk publicznych w firmach doradczych.
 • Konsultant ds. e-administracji i transformacji cyfrowej w sektorze publicznym.
 • Dyrektor organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more