Zarządzanie w Administracji
Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, w tym ryzyko inwestycyjne i audyt finansowy
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Administracja dyplomacji międzynarodowej» skupia się na przygotowaniu do pracy w obszarze międzynarodowych stosunków politycznych oraz dyplomacji, umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w międzynarodowym otoczeniu politycznym i dyplomatycznym.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Teoria i praktyka dyplomacji międzynarodowej.
 • Polityka zagraniczna państw i organizacji międzynarodowych.
 • Negocjacje i mediacje międzynarodowe.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i konfliktologia.
 • Gospodarka międzynarodowa i handel globalny.

Wiedza: Program kształci w obszarze teorii i praktyki dyplomacji, umożliwiając zdobycie wiedzy na temat procesów decyzyjnych i relacji międzynarodowych, co pozwala na efektywne funkcjonowanie w środowisku dyplomatycznym.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne oraz analityczne, co pozwala im na skuteczne reprezentowanie interesów państwa lub organizacji międzynarodowej na arenie międzynarodowej.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do pracy w dyplomacji, służbach dyplomatycznych, organizacjach międzynarodowych, agencjach rządowych oraz firmach konsultingowych, w tym umiejętność pracy w zespole, elastyczność w podejmowaniu decyzji oraz znajomość protokołu dyplomatycznego.

Perspektywy zatrudnienia

 • Dyplomata w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • Analityk polityki międzynarodowej w think-tankach i instytutach badawczych.
 • Pracownik misji dyplomatycznych i konsularnych.
 • Konsultant ds. międzynarodowych w firmach doradczych.
 • Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w agencjach rządowych.
 • Specjalista ds. relacji międzynarodowych w organizacjach pozarządowych działających na rzecz pokoju i współpracy międzynarodowej

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more