Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, w tym ryzyko inwestycyjne i audyt finansowy
Pedagog menedżer w sektorze społecznym
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Pedagogika medialna z elementami kształcenia na odległość» koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Program obejmuje zarówno teoretyczne aspekty pedagogiki medialnej, jak i praktyczne umiejętności związane z projektowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjnych online.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Analiza teorii komunikacji medialnej i ich zastosowanie w edukacji.
 • Projektowanie i tworzenie materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej.
 • Metody kształcenia na odległość i ich adaptacja do różnych grup wiekowych i potrzeb edukacyjnych.
 • Ocena efektywności procesu nauczania i uczenia się w środowisku wirtualnym.
 • Etyka i bezpieczeństwo w e-learningu oraz regulacje prawne dotyczące edukacji online.

Wiedza: Program zapewnia dogłębną wiedzę na temat teorii komunikacji medialnej oraz narzędzi i strategii wykorzystywanych w procesie nauczania na odległość.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności projektowania, tworzenia i oceny materiałów edukacyjnych w różnych formach multimedialnych, a także prowadzenia interaktywnych zajęć online.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do pracy jako projektanci kursów e-learningowych, nauczyciele online, doradcy ds. edukacji medialnej oraz konsultanci ds. wdrażania technologii w edukacji.

Perspektywy zatrudnienia

 • Projektant kursów e-learningowych w instytucjach edukacyjnych.
 • Nauczyciel online w platformach edukacyjnych i szkołach zdalnych.
 • Doradca ds. edukacji medialnej w agencjach edukacyjnych.
 • Konsultant ds. wdrażania technologii w edukacji w firmach IT.
 • Specjalista ds. mediów w placówkach kulturalnych i instytucjach edukacyjnych.
 • Animator kultury i edukator medialny w organizacjach pozarządowych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more