Administracja stosunków międzynarodowych
Administracja Samorządowa i Europejska
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 roka (4 semestra)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na studia:

Kierownik kształcenia specjalistycznego
dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak
Mój numer : 502567100
pelnomocnik.kanclerza@pedagogium.pl

Opis

Specjalność «Administracja Bezpieczeństwem» przygotowuje absolwentów do zarządzania i nadzorowania systemów bezpieczeństwa w różnych obszarach, takich jak bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji czy zarządzanie kryzysowe.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów:

 • Teoria i strategie bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ryzykiem.
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych.
 • Prawo i etyka w bezpieczeństwie.
 • Analiza zagrożeń i działania zapobiegawcze.

Wiedza: Studenci zdobędą głęboką wiedzę na temat teorii i praktyk związanych z bezpieczeństwem, w tym zrozumienie zagrożeń i sposobów zarządzania nimi.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności analizy zagrożeń, zarządzania kryzysowego, prowadzenia działań prewencyjnych oraz komunikacji kryzysowej.

Kompetencje: Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje do pracy jako menedżerowie bezpieczeństwa, analitycy zagrożeń, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, koordynatorzy działań kryzysowych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Menedżer ds. bezpieczeństwa w firmach prywatnych.
 • Analityk zagrożeń w agencjach rządowych.
 • Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym.
 • Konsultant ds. bezpieczeństwa w firmach doradczych.
 • Koordynator działań kryzysowych w instytucjach publicznych.
 • Inspektor ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach przemysłowych.
⁠Administracja bezpieczeństwa
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more