Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, w tym ryzyko inwestycyjne i audyt finansowy

Administracja dyplomacji międzynarodowej
Pedagogika medialna
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Administracja i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi» skupia się na pogłębieniu wiedzy z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz analizy rynków finansowych. Studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do efektywnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Analiza i ocena ryzyka inwestycyjnego.
 • Strategie inwestycyjne i zarządzanie portfelem.
 • Prawo regulujące rynki finansowe.
 • Innowacje finansowe i nowe instrumenty inwestycyjne.
 • Etyka w zarządzaniu finansami.

Wiedza: Program kształci w obszarze zaawansowanej analizy rynków finansowych, strategii inwestycyjnych oraz prawa regulującego funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, umożliwiając studentom zrozumienie złożonych zagadnień związanych z administracją i zarządzaniem funduszami.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego, opracowywania strategii inwestycyjnych, zarządzania portfelem oraz stosowania nowoczesnych narzędzi i instrumentów finansowych.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do pracy jako menedżerowie funduszy inwestycyjnych, analitycy rynków finansowych, konsultanci inwestycyjni, a także specjaliści ds. strategii inwestycyjnych w różnych instytucjach finansowych.

Perspektywy zatrudnienia

 • Menedżer funduszu inwestycyjnego.
 • Analityk rynków finansowych w firmach inwestycyjnych.
 • Konsultant inwestycyjny w firmach doradczych.
 • Specjalista ds. strategii inwestycyjnych w bankach.
 • Ekspert ds. produktów inwestycyjnych w instytucjach finansowych.
 • Pracownik działu analizy i zarządzania portfelem w firmach inwestycyjnych

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more