Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pedagogiką Artystyczną
Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Pedagogika Małego Dziecka» skierowana jest do osób zainteresowanych edukacją i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz pierwszych lat szkoły podstawowej. Program kształcenia koncentruje się na poznaniu specyfiki rozwoju dzieci oraz metod pracy pedagogicznej odpowiednich dla tego wieku.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Rozwój psychofizyczny małego dziecka.
 • Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • Zabawy i aktywności wspierające rozwój dzieci.
 • Edukacja wczesnoszkolna i adaptacja dziecka do szkoły.
 • Rodzice i środowisko wychowawcze dziecka przedszkolnego.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat etapów rozwoju dziecka, specyfiki pracy z małymi dziećmi oraz podstawowych teorii pedagogicznych dotyczących edukacji przedszkolnej.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych z małymi dziećmi, stosowania metod aktywizujących oraz wspierania adaptacji dziecka do szkolnej rzeczywistości.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadać kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, projektowania programów wychowawczych i edukacyjnych oraz współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

Perspektywy zatrudnienia

 • Nauczyciel w przedszkolach i zerówkach.
 • Opiekun w świetlicach szkolnych i żłobkach.
 • Pedagog szkolny w klasach I–III szkoły podstawowej.
 • Animator czasu wolnego w ośrodkach kulturalnych i placówkach rekreacyjnych dla dzieci.
 • Konsultant ds. edukacji w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.
 • Doradca rodziców w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more