Pedagogika Małego Dziecka
Organizacja Społeczności Lokalnej i Usług Społecznych
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej» przygotowuje studentów do pracy jako nauczyciele wychowania fizycznego oraz instruktorzy zdrowego stylu życia. Program kształcenia skupia się na integracji wiedzy z zakresu kultury fizycznej, zdrowego trybu życia i pedagogiki, aby promować aktywność fizyczną i dbałość o zdrowie wśród społeczeństwa.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Metody nauczania wychowania fizycznego.
 • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrej kondycji.
 • Promocja zdrowego stylu życia w różnych grupach społecznych.
 • Diagnoza i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych związanych z brakiem aktywności fizycznej.
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w środowisku lokalnym.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat znaczenia kultury fizycznej dla zdrowia i kondycji fizycznej, metodyki nauczania wychowania fizycznego oraz podstaw promocji zdrowego stylu życia.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć z zakresu kultury fizycznej i zdrowotnej, diagnozowania zagrożeń zdrowotnych oraz promowania aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadać kompetencje do projektowania programów edukacyjnych i rekreacyjnych związanych z kulturą fizyczną i zdrowotną oraz do współpracy z instytucjami oświatowymi i społecznymi w zakresie promocji zdrowego stylu życia.


Perspektywy zatrudnienia

 • Nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i średnich.
 • Instruktor rekreacji ruchowej w klubach sportowych i centrach fitness.
 • Specjalista ds. promocji zdrowego stylu życia w instytucjach oświatowych i medycznych.
 • Animator czasu wolnego w ośrodkach kultury i placówkach rekreacyjnych.
 • Konsultant ds. zdrowego stylu życia w firmach i organizacjach zajmujących się profilaktyką zdrowotną.
 • Trener personalny specjalizujący się w programach poprawy kondycji fizycznej i zdrowia.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more