Organizacja Społeczności Lokalnej i Usług Społecznych

Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej
Asystent Rodziny
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Organizacja Społeczności Lokalnej i Usług Społecznych» przygotowuje studentów do pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz świadczenia usług społecznych. Program kształcenia skupia się na analizie i diagnozie potrzeb społeczności lokalnych, planowaniu oraz zarządzaniu działaniami społecznymi.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Diagnoza społeczna i analiza potrzeb społeczności lokalnych.
 • Planowanie i realizacja projektów społecznych.
 • Organizacja pracy socjalnej i wspieranie grup społecznych.
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi usługi społeczne.
 • Prawo w pracy społecznej i organizacji pozarządowych.

Wiedza: Studenci zdobędą wiedzę na temat metod diagnozy społecznej, planowania projektów społecznych oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych i instytucji świadczących usługi społeczne.

Umiejętności: Program umożliwi studentom rozwinięcie umiejętności planowania i realizacji działań społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych oraz komunikacji z różnymi grupami społecznymi.

Kompetencje: Absolwenci będą posiadać kompetencje do pracy jako koordynatorzy projektów społecznych, pracownicy socjalni, menedżerowie organizacji pozarządowych, a także konsultanci ds. rozwoju społeczności lokalnych.

Perspektywy zatrudnienia

 • Koordynator projektów społecznych w urzędach miast i gmin.
 • Pracownik socjalny w ośrodkach pomocy społecznej.
 • Menedżer organizacji pozarządowej zajmującej się wsparciem społecznym.
 • Konsultant ds. rozwoju społeczności lokalnych w firmach doradczych.
 • Animator społeczny w fundacjach i stowarzyszeniach.
 • Specjalista ds. komunikacji społecznej w instytucjach publicznych.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more