EU and International Administration
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie globalnymi zagrożeniami
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie globalnymi zagrożeniami
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo» koncentruje się na zapobieganiu i reagowaniu na zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz ochroną danych w środowisku informatycznym. Studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, analizy ryzyka oraz zarządzania incydentami cybernetycznymi.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i sieci komputerowych.
 • Analiza zagrożeń cybernetycznych i zarządzanie ryzykiem.
 • Techniki audytu bezpieczeństwa informacji.
 • Prawo w zakresie ochrony danych osobowych i cyberprzestępczości.
 • Metody identyfikacji i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Wiedza: Program kształci w zakresie najnowszych technologii i narzędzi stosowanych w cyberbezpieczeństwie oraz w zrozumieniu zagrożeń związanych z przestępczością internetową i ochroną danych.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności projektowania, wdrażania i monitorowania systemów bezpieczeństwa informatycznego, analizy ryzyka oraz reagowania na incydenty cybernetyczne.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje potrzebne do pracy jako specjaliści ds. bezpieczeństwa informacyjnego, administratorzy sieci komputerowych, analitycy bezpieczeństwa cybernetycznego, konsultanci ds. audytu bezpieczeństwa oraz eksperci ds. zabezpieczeń IT

Perspektywy zatrudnienia

 • Specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego w firmach IT.
 • Administrator sieci komputerowych w przedsiębiorstwach.
 • Analityk bezpieczeństwa cybernetycznego w agencjach rządowych.
 • Konsultant ds. audytu bezpieczeństwa w firmach doradczych.
 • Ekspert ds. zabezpieczeń IT w instytucjach finansowych.
 • Pracownik działu bezpieczeństwa informacji w korporacjach.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more