Etyka I Jej Różnorodne Teorie
Nauczanie przedmiotu HiT i WOS
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1 rok (2 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Studia 2 – semestralne, doskonalące

Higiena psychiczna jest nauką o warunkach zdrowia psychicznego. Ujmuje wielopoziomowo zjawiska psychiczne. Propaguje psychoterapię przez rozwój. Ujmuje stany psychonerwicowe jako wyraz przyspieszonego rozwoju wewnętrznego, odradzając leczenie farmakologiczne. Uczy sterowania stanami psychonerwicowymi i nerwicowymi.

Odwołuje się do teorii dezintegracji pozytywnej sformułowanej przez Kazimierza Dąbrowskiego. Wskazuje na istotne znaczenie wyższych wartości traktowanych jako cel życia. Przyczynia się do wykrywania w psychopatologii nie objawów chorobowych lecz twórczych możliwości rozwojowych.

Jest nauka interdyscyplinarną z pogranicza pedagogiki, psychologii, filozofii, psychiatrii, nauk o kulturze. Kwestionując rozmaite definicje zdrowia psychicznego wiąże go z rozwojem, przekształceniem się wewnętrznym człowieka, z twórczym zżyciem.

Jest to nauka teoretyczna i zarazem praktyczna, czego dowodzi funkcjonowanie w przeszłości Laboratorium Higieny Psychicznej i Poradni dla Ludzi Zdrowych, instytucji stworzonych przez Kazimierza Dąbrowskiego uczonego o znaczeniu światowym.

Studia podyplomowe z Higieny Psychicznej adresowane są do psychologów, pedagogów, pracowników służb mundurowych, służb ratowniczych, pracowników opieki zdrowotnej, pracowników pomocy społecznej oraz każdego kto dąży do własnego rozwoju i pragnie podnieść swoje kompetencje.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more