Praca z Migrantami
Mediacje i negocjacje
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1 rok (2 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Celem studiów jest uzyskanie  doskonalenia umiejętności i kompetencji w zakresie pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego. Studia na kierunku doradztwo zawodowe, pracy umożliwiają podjęcie pracy w szkolnictwie, w Urzędach Pracy oraz instytucjach szkoleniowych i rekrutacyjnych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Przygotowują do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu decyzji zawodowych dostosowanych do możliwości rynku pracy.

Uprawnienia

Studia Doradztwo zawodowe nadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów (zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 17 stycznia 2017 roku z późn. zm.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Adresaci

Studia adresowane są do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych (w tym psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych) oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą. Osoby mogące podjąć studia to: pracownicy urzędów i instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą, ośrodków wychowawczych, poradni specjalistycznych, czynni zawodowo nauczyciele oraz pracownicy systemu oświaty, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Organizacja studiów i czas trwania

Studia realizowane są w trzech semestrach, zorganizowanych w systemie zaocznym. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów (zgodnie z wymaganiami wykładowców), złożenie pracy dyplomowej . Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Doradztwo zawodowe.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more