Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia
Higiena Psychiczna
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1 rok (2 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie

Studia 2 – semestralne, doskonalące.

Studia maja przynieść pogłębione rozumienie wiedzy z zakresu etyki i przygotować do nauczania tego przedmiotu w placówkach oświatowych.


Przyczynią się one także do zdobycia umiejętności obiektywnego przedstawiania rozmaitych teorii etycznych i do zrozumienia tego, że społeczeństwo powinno odznaczać się wieloświatopoglądowością, a państwo zgodnie z Konstytucją RP ma być bezstronne w sprawach światopoglądowych.


Pierwszy semestr przybliży w zakresie dzieje filozofii oraz wybrane zagadnienia aksjologiczne. Będzie mowa o zagadnieniach z zakresu prawa wyznaniowego oraz o poglądach etycznych w religii świata. Przybliżone też zostaną poglądy etyczne 167 wyznań religijnych zarejestrowanych w Polsce.


Drugi semestr przybliży w zakresie teorii etycznych funkcjonujących w kulturze euroamerykańskiej. Zostanie podjęty problem kształtowania światopoglądu oraz różnic w poglądach etycznych rozmaitych wyznań chrześcijańskich. Będzie także mowa o literaturze pięknej i sztuce jako źródle wiedzy o człowieku i moralności.


Adresatami studiów podyplomowych są między innymi nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe.


Studia będą prowadzone w formie wykładów i konwersatoriów.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more