Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie globalnymi zagrożeniami

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Rodzaj studiów                     Studia I stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie globalnymi zagrożeniami» skupia się na analizie i rozumieniu współczesnych problemów bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej oraz strategiach zarządzania globalnymi ryzykami. Studenci zgłębiają różnorodne wymiary zagrożeń, w tym konflikty zbrojne, terroryzm, zmiany klimatyczne i cyberbezpieczeństwo.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Analiza konfliktów międzynarodowych i strategie rozwiązywania sporów.
 • Zagrożenia terrorystyczne i strategie antyterrorystyczne na arenie międzynarodowej.
 • Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo globalne.
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne i obrona przed atakami cybernetycznymi.
 • Zarządzanie kryzysowe i humanitarne w sytuacjach klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.

Wiedza: Program umożliwia zdobycie wiedzy na temat głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem na szczeblu globalnym.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności analizy konfliktów międzynarodowych, prowadzenia negocjacji międzynarodowych oraz opracowywania strategii zarządzania globalnymi zagrożeniami.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje potrzebne do pracy jako eksperci ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, analitycy polityki zagranicznej, specjaliści ds. kontrterroryzmu, doradcy ds. zmian klimatycznych oraz koordynatorzy działań humanitarnych.Perspektywy zatrudnienia

 • Analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w agencjach rządowych.
 • Doradca polityki zagranicznej w instytucjach międzynarodowych.
 • Specjalista ds. kontrterroryzmu w organizacjach międzynarodowych.
 • Konsultant ds. zmian klimatycznych w firmach doradczych.
 • Koordynator działań humanitarnych w organizacjach pozarządowych.
 • Eksperci ds. bezpieczeństwa w firmach zajmujących się analizą ryzyka międzynarodowego

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more