Organizacja projektów socjalnych
Rozwój i wsparcie społeczności lokalnej i migrantów
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Administrowanie pracą socjalną» przygotowuje specjalistów do zarządzania i koordynowania działaniami w obszarze pracy socjalnej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego administrowania organizacjami i projektami socjalnymi oraz prowadzenia działań wspierających różne grupy społeczne.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Zarządzanie organizacjami i zespołami w pracy socjalnej.
 • Planowanie, wdrażanie i ocena programów wsparcia społecznego.
 • Prawne, finansowe i etyczne aspekty pracy socjalnej.
 • Komunikacja interpersonalna i interwencja kryzysowa w pracy socjalnej.
 • Badania społeczne i analiza potrzeb społecznych.

Wiedza: Program kształci w zakresie teoretycznych podstaw pracy socjalnej, systemów wsparcia społecznego oraz aktualnych trendów i wyzwań w dziedzinie pomocy społecznej.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, planowania i monitorowania działań socjalnych, prowadzenia interwencji kryzysowych oraz analizy danych społecznych.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje do efektywnego zarządzania organizacjami socjalnymi, projektami interwencyjnymi oraz wspierania różnorodnych grup społecznych w trudnych sytuacjach życiowych.Perspektywy zatrudnienia

 • Kierownik placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Koordynator programów wsparcia dla osób starszych.
 • Specjalista ds. integracji społecznej w organizacjach pozarządowych.
 • Doradca zawodowy w centrach pomocy społecznej.
 • Analityk polityki społecznej w instytucjach rządowych lub samorządowych.
 • Pracownik socjalny w jednostkach administracji publicznej.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more