Tabela opłat za studia (czesne, wpisowe) w roku akademickim 2023/2024

Kierunek / Specjalność Stopień Wpisowe

Stacjonarne

Czesne za semestr płatne w 6 ratach na semestr

Niestacjonarne

Czesne za semestr płatne w 6 ratach na semestr

PRACA SOCJALNA:

Praca socjalna w wymiarze międzykulturowym

I Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PRACA SOCJALNA:

Asystent rodziny

I Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PRACA SOCJALNA:

Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

I Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PRACA SOCJALNA:

Asystent osób starszych

I Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika zdrowia z opieką senioralną

I Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką artystyczną

I Stopień 400 zł

3’000 zł

(6 x 500 zł)

(5 x 600 zł)*

3’000 zł

(6 x 500 zł)

(5 x 600 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika małego dziecka

       
 I stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE:

Zarządzanie bezpieczeństwem

I stopień  400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE:

Zarządzanie kryzysowe

I stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

 

PEDAGOGIKA:

Pedagog menadżer w sektorze edukacyjnym i  pokrewnych zawodów społecznych

II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PEDAGOGIKA:

Zarządzanie oświatą

II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PEDAGOGIKA:

Wyznania religijne w pedagogice

II Stopień  400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika medialna z elementami kształcenia na odległość

II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PEDAGOGIKA:

Gerontologia

II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

ADMINISTRACJA:

Logistyka w administracji;

Administracja unijna i międzynarodowa

II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

 ADMINISTRACJA:

Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym

II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

ADMINISTRACJA:

Zarządzanie  w administracji

II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

ADMINISTRACJA:

IT w administracji

I Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

ADMINISTRACJA:

Inspektor ochrony danych osobowych

I Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

ADMINISTRACJA

Administrowanie pracą socjalną

I Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PRACA SOCJALNA:

Organizacja projektów socjalnych
II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

PRACA SOCJALNA:
Rozwój i wsparcie społeczności lokalnej i migrantów
II Stopień 400 zł

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

2’700 zł

(6 x 450 zł)

(5 x 540 zł)*

 

                                           PRACA SOCJALNA:                                                                            II stopień                       400 zł                                            2700 zł  (6x450 zl)                               2 700 zł (6x450zł)

                                Administrowanie pracą socjalną

                                            ADMINISTRACJA:                                                                               II stopień                      400 zł                                        2 700 zł (6x450 zł)                               2 700 zł (6x450 zł)

                           Administracja bezpieczeństwa

                                          ADMINISTRACJA:                                                                                II Stopień                        400 zł                                     2 700 zł (6x450 zł)                              2 700 zł (6x450 zł)

                    Administracja samorządowa i europejska

                                   ADMINISTRACJA:                                                                                     II Sopień                           400 zł                                      2 700 zl (6x450 zł)                             2 700 zl (6x450 zł)

                          Zarządzanie w administracji

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2023/2024:

 Wpisowe na studia podyplomowe 150,00 zł

Regulamin studiów podyplomowych

KIERUNEK STUDIÓW Wpisowe

CZESNE ZA I SEMESTR STUDIÓW

(PŁATNE W 
4 RATACH)

CZESNE

ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW 

LICZBA SEMESTRÓW

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

2

TERAPIA PEDAGOGICZNA I SOCJOTERAPIA

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

PEDAGOG SZKOLNY

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

3000zł

2

ASYSTENT RODZINY I OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI 150 zł
15000 zł    
3000 zł 2
DORADZTWO ZAWODOWE 150 zł 1700 zł 5100 zł 3
         
         
         

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

150 zł

1700 zł

(4x 420zł)

5100zł

3

ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

150 zł

1800 zł

(4x 400zł)

3600zł

2

MEDIACJE I NEGOCJACJE

150 zł

1800 zł

(4x 450zł)

3600zł

2

 NAUCZANIE PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 150 ZŁ 1500 ZŁ
(4x375 zł)
3000 zł  2

TERAPIA ZAJĘCIOWA I ARTETERAPIA

150 zł

1900 zł

(4x 475zł)

5700zł

3

 NAUCZANIE PRZEDMIOTU HiT i WOS 150 ZŁ 1500 ZŁ
(4X375ZŁ)
3000 ZŁ  2

PRACA Z MIGRANTAMI

150 zł

1500 zł

(4x 375zł)

3000zł

2

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

150 zł

1800 zł

(4x 450zł)

3600zł

2

ETYKA I JEJ RÓŻNE TEORIE

150 zł

1800 zł

(4x 450zł)

3600zł

2

HIGIENA PSYCHICZNA

150 zł

1800 zł

(4x 450zł)

3600zł

2

A może chcesz od razu rozpocząć proces rekrutacji? To zajmie tylko 10 minut i jest naprawdę łatwe. Dodatkowo, zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc na danej specjalizacji. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać. Kliknij na poniższy przycisk, a zostaniesz przeniesiony do dedykowanego systemu E-Rekrutacja:

E-rekrutacja