Tabela opłat za studia (czesne, wpisowe) w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 1/05/2022 w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia I i II stopnia

Zrządzenie w sprawie obowiązujących promocji wysokości opłat wpisowego

 

Kierunek / Specjalność Stopień Wpisowe

Stacjonarne

Czesne za semestr płatne w 6 ratach

Niestacjonarne

Czesne za semestr płatne w 6 ratach

PRACA SOCJALNA:

Praca socjalna w wymiarze międzykulturowym

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PRACA SOCJALNA:

Asystent rodziny

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PRACA SOCJALNA:

Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Gerontologia – asystent seniora

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika zdrowia z opieką senioralną

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką artystyczną

I Stopień 400 zł

3’000 zł

(6 x 500 zł)

(5 x 600 zł)*

3’000 zł

(6 x 500 zł)

(5 x 600 zł)*

PEDAGOGIKA:

Edukacja medialna z elementami neurodydaktyki

I Stopień 400 zł

3’000 zł

(6 x 500 zł)

(5 x 600 zł)*

3’000 zł

(6 x 500 zł)

(5 x 600 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika twórczości i kreatywności

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Street working

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika kulturoznawcza

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Kierowanie zasobami ludzkimi w sektorze edukacyjnym i pokrewnych

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Animator grup wykluczonych

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Dydaktyk medialny i edukator kształcenia na odległość

II Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

II Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagog kreator grup wykluczonych

II Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Gerontologia

II Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Pedagog menadżer w sektorze edukacyjnym i  pokrewnych zawodów społecznych

II Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

PEDAGOGIKA:

Doradztwo z elementami budowania wizerunku

II Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

ADMINISTRACJA:

E-administracja w jednostkach publicznych

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

ADMINISTRACJA:

Inspektor ochrony danych osobowych

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

ADMINISTRACJA:

Administracja podmiotami w sytuacji kryzysowej

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

ADMINISTRACJA:

Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

ADMINISTRACJA:

Administracja unijna i międzynarodowa

I Stopień 400 zł

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

2’400 zł

(6 x 400 zł)

(5 x 480 zł)*

 

Tabela opłat czesnego za studia w roku akademickim 2021/2022:

Zarządzenie nr 2/05/2022 w sprawie zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe

Zrządzenie w sprawie obowiązujących promocji wysokości opłat wpisowego

Wpisowe na studia podyplomowe 100,00 zł

Regulamin studiów podyplomowych

KIERUNEK STUDIÓW Wpisowe

CZESNE ZA I SEMESTR STUDIÓW

(PŁATNE W 
4 RATACH)

CZESNE

ZA CAŁŚĆ STUDIÓW 

LICZBA SEMESTRÓW

LOGOPEDIA

150 zł 2200 zł
(4x 550zł)

8800zł

4

TERAPIA PEDAGOGICZNA I SOCJOTERAPIA

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

PEDAGOG SZKOLNY

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

3000zł

2

GERONTOLOGIA

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

NAUCZANIE  W EDUKACJI DOMOWEJ

150 zł 1500 zł
(4x 375zł)

4500zł

3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W PRACY SOCJALNEJ

150 zł 1700 zł
(4x 425zł)

3400zł

2

DRAMA I TEATR W EDUKACJI

150 zł 1700 zł
(4x 425zł)

3400zł

2

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (WDŻ)

150 zł 1700 zł
(4x 420zł)

5100zł

3

PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI

150 zł

1950 zł

(5x 390zł)

3900zł

2

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

150 zł

1700 zł

(4x 420zł)

5100zł

3

RESOCJALIZACJA

150 zł

1800 zł

(4x 400zł)

4800zł

3

MEDIACJE I NEGOCJACJE

150 zł

1800 zł

(4x 450zł)

3600zł

2

PSYCHOLOGIA DLA PEDAGOGÓW

150 zł

2000 zł

(5x 400zł)

4000zł

2

TERAPIA ZAJĘCIOWA I ARTETERAPIA

150 zł

1900 zł

(4x 475zł)

5700zł

3

ARCHIWISTYKA

150 zł

2000 zł

(5x 400zł)

4000zł

2

PRACA Z MIGRANTAMI

150 zł

1500 zł

(4x 375zł)

3000zł

2

ASYSTENT RODZINY

150 zł

1500 zł

(4x 375zł)

4500zł

3

ETYKA I JEJ RÓŻNE TEORIE

150 zł

1800 zł

(4x 450zł)

3600zł

2

HIGIENA PSYCHICZNA

150 zł

1800 zł

(4x 450zł)

3600zł

2

A może chcesz od razu rozpocząć proces rekrutacji? To zajmie tylko 10 minut i jest naprawdę łatwe. Dodatkowo, zapewnisz sobie pierwszeństwo wśród innych kandydatów, na wypadek ograniczonej liczby miejsc na danej specjalizacji. Pamiętaj: elektroniczna rekrutacja nie zobowiązuje Cię do niczego, może jedynie przyspieszyć i ułatwić cały proces – nic nie ryzykujesz i możesz w każdej chwili się wycofać. Kliknij na poniższy przycisk, a zostaniesz przeniesiony do dedykowanego systemu E-Rekrutacja:

E-rekrutacja