Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Executive MBA: Skrojony dla Liderów Biznesu

Dodatkowe informacje oraz rekrutacja na kształcenie:

Kierownik kształcenia specjalistycznego
dr Krzysztof Radzymiński-Woźniak
Mój numer : 502567100
pelnomocnik.kanclerza@pedagogium.pl

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do pracy jako osoba zarządzająca w organizacjach pozarządowych. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, podstaw prawnych, zarządzania projektami i wizerunkiem organizacji.

Liczba Semestrów: 2

Adresaci

Oferta skierowana jest do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności, tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy oraz do wszystkich osób, które planują pracować lub pracują w organizacjach pozarządowych.

Treści programowe

Zajęcia z zakresu podstaw prawnych działalności organizacji pozarządowych, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.

Organizacja i czas trwania studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich.  Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami MEIN.

Zarządzanie w organizacjach pozarządowych
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more