Zarządzanie w ochronie zdrowia MBA
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1 rok (2 semestra)
Cena od 375 zł./miesięcznie


Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do pracy z dziećmi i młodzieżą w kwestii udzielania wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Podczas studiów podejmowane są treści z zakresu wspomagania dzieci i młodzieży w rozwoju, działań terapeutycznych i profilaktycznych, metodyki pracy.

Liczba Semestrów: 2

Adresaci

Adresatami są osoby, które pracują z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz osób, które chcą udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, podnieść swoje kwalifikacje doskonaląc swoje umiejętności i wiedzę.

Ramowy opis studiów

Studia podyplomowe dostarczają słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Treści programowe

Zajęcia z zakresu podstaw diagnozy pedagogicznej, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, planowania i organizacji działań terapeutycznych, korekcyjnych, profilaktycznych, tworzenia odpowiednich dokumentów. 

Organizacja i czas trwania studiów

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami MEIN.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more