Zarządzanie w organizacjach pozarządowych
Executive MBA: Specially for Business Leaders
Rodzaj studiów               Studia podyplomowe
Tryb studiów Niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 1.5 roka (3 semestra)
Cena 8300 zł/semestr

Nasze prestiżowe programy Executive MBA są przeznaczone dla dojrzałych profesjonalistów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności zarządzania, rozwijać swoją karierę i odnosić sukcesy biznesowe na najwyższym poziomie. Programy Executive MBA stanowią doskonałą okazję dla liderów biznesu, menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz przedsiębiorców do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych perspektyw i rozwinięcia kluczowych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Najwyższa Jakość Edukacji Biznesowej

Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy biznesu oraz uznani akademicy, którzy dostarczają najnowszej wiedzy, narzędzi i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym. Programy Executive MBA obejmują zaawansowane kursy z obszarów takich jak strategia biznesowa, zarządzanie finansami, przywództwo, zarządzanie zmianą, marketing, operacje, analiza danych oraz etyka biznesu.

Elitarna Sieć Profesjonalnych Kontaktów

Studenci naszego programu Executive MBA mają wyjątkową okazję do budowania silnej sieci kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń z profesjonalistami z różnych branż i sektorów. Nasze programy są prowadzone w formule modułowej, co pozwala uczestnikom kontynuować pracę zawodową, jednocześnie uczęszczając na wykłady, warsztaty i interakcje z wybitnymi praktykami biznesowymi.

Przygotowanie do Wyzwań Globalnego Biznesu

W ramach programu Executive MBA nasi studenci zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania w zmiennym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Nasze zaawansowane zajęcia i projekty praktyczne przygotowują absolwentów do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, rozwiązywania problemów, budowania strategii wzrostu i zarządzania zespołami na skalę globalną.

Perspektywy Kariery i Rozwoju Biznesowego

Studenci programu Executive MBA uzyskują nie tylko solidne fundamenty teoretyczne, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do awansu na wyższe stanowiska kierownicze, rozwoju własnych firm lub skutecznego prowadzenia biznesu. Absolwenci naszych programów są wysoko cenieni przez pracodawców i często awansują na stanowiska kierownicze w swoich organizacjach lub odnoszą sukcesy jako przedsiębiorcy.


Opis Programu


Program Executive MBA to kompleksowy program kształcenia przeznaczony dla dojrzałych profesjonalistów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności zarządzania, rozwijać się zawodowo i osiągać sukcesy biznesowe na najwyższym poziomie. Nasz program został stworzony z myślą o osobach, które chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, przywództwa i strategii biznesowej, aby efektywnie funkcjonować w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.


Zagadnienia Podejmowane Podczas Studiów

Podczas programu Executive MBA uczestnicy będą zgłębiać szereg kluczowych zagadnień, takich jak:

 • Strategia biznesowa i zarządzanie strategiczne
 • Finanse i rachunkowość zarządcza 
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami 
 • Zarządzanie zmianą i innowacjami 
 • Marketing i strategie komunikacji 
 • Analiza danych i podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych


Moduły programu studiów podyplomowych Executive MBA

 1. Zarządzanie Strategiczne: 
  — Analiza strategiczna i planowanie biznesowe 
  — Zarządzanie zmianą organizacyjną 
  — Budowanie strategii konkurencyjności 

 2. Finanse i Rachunkowość Zarządcza: 
  — Analiza finansowa i ocena projektów inwestycyjnych 
  — Rachunkowość zarządcza i budżetowanie 
  — Finansowanie przedsięwzięć i zarządzanie płynnością finansową

 3. Przywództwo i Zarządzanie Zespołami: 
  — Rozwój umiejętności przywódczych i budowanie zespołu
  — Motywacja i zarządzanie konfliktami 
  — Skuteczna komunikacja i negocjacje 

 4. Marketing i Strategie Komunikacji: 
  — Strategie marketingowe i analiza rynku
  — Budowanie marki i komunikacja marketingowa 
  — Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

 5. Zarządzanie Operacyjne: 
  — Zarządzanie procesami operacyjnymi 
  — Planowanie produkcji i zarządzanie jakością
  — Optymalizacja 

 6. Analiza Danych i Inteligencja Biznesowa: 
  — Metody analizy danych i biznesowej analizy 
  — Wykorzystanie narzędzi BI i systemów informatycznych 
  — Interpretacja danych i podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych

   
 7. Zarządzanie Innowacjami i Przedsiębiorczością: 
  — Kreatywność i innowacje w biznesie 
  — Zarządzanie procesem innowacyjnym 
  — Tworzenie i rozwijanie startupów oraz przedsiębiorstw innowacyjnych 

 8. Etyka Biznesu i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu: 
  — Podstawy etyki biznesu i CSR 
  — Zarządzanie zrównoważonym rozwojem 
  — Integracja wartości etycznych z celami biznesowymi 

 9. Międzynarodowe Aspekty Biznesu: 
  — Globalizacja i międzynarodowe strategie biznesowe 
  — Międzykulturowość w biznesie i negocjacjach 
  — Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w kontekście działalności międzynarodowej 

 10. Projekt Indywidualny lub Praktyka Zarządzania: 
  — Projekt badawczy lub praktyka menedżerska pod nadzorem mentora 
  — Opracowanie strategii biznesowej lub rozwiązanie konkretnego problemu


Wymagania

Aby zostać przyjętym na nasz program Executive MBA, kandydaci muszą spełnić określone wymogi, w tym:

 • Posiadanie ukończonego wyższego wykształcenia (licencjackiego lub równoważnego)
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej trzy lata pracy na stanowisku kierowniczym lub menedżerskim 
 • Udokumentowane osiągnięcia zawodowe i akademickie 
 • Uzyskanie odpowiedniego wyniku na egzaminach wstępnych lub poddanie się procesowi rekrutacji


Rozpocznij swoją drogę do sukcesu biznesowego i dołącz do naszej elitarnej społeczności liderów biznesu już dziś!

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more