Pedagogika medialna
Zarządzanie w oświacie
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Pedagog menedżer w sektorze edukacyjnym i pokrewnych zawodów społecznych» skupia się na wyposażeniu studentów w umiejętności zarządzania procesami edukacyjnymi oraz instytucjami działającymi w obszarze edukacji i pracy społecznej. Program obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi, zasobami oraz finansami w kontekście sektora edukacyjnego i pokrewnych dziedzin społecznych.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Zarządzanie instytucjami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.
 • Kształtowanie strategii rozwoju edukacyjnego i społecznego.
 • Przywództwo i motywowanie pracowników w sektorze edukacyjnym.
 • Budowanie relacji z interesariuszami oraz partnerstwa publiczno-prywatne w obszarze edukacji.
 • Zarządzanie projektami edukacyjnymi i społecznymi.

Wiedza: Program zapewnia wiedzę na temat teorii zarządzania, praktyk zarządczych oraz specyfiki sektora edukacyjnego i pokrewnych zawodów społecznych.

Umiejętności: Studenci rozwijają umiejętności planowania, organizowania, kontrolowania i oceny działań edukacyjnych oraz społecznych, a także zarządzania zespołem i komunikacji.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do pełnienia roli menedżera w instytucjach edukacyjnych, placówkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach administracji publicznej.

Perspektywy zatrudnienia

 • Dyrektor szkoły lub placówki edukacyjnej.
 • Kierownik działu edukacyjnego w instytucjach kulturalnych.
 • Koordynator projektów edukacyjnych w organizacjach pozarządowych.
 • Specjalista ds. rozwoju społecznego w administracji publicznej.
 • Menedżer zasobów ludzkich w sektorze edukacji.
 • Konsultant ds. zarządzania w jednostkach edukacyjnych i instytucjach społecznych

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more