Pedagog menedżer w sektorze społecznym
Pedagogika religijna
Rodzaj studiów                     Studia II stopnia
Tryb studiów Stacjonarne i niestacjonarne
Język wykładowy polski
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Cena od 400 zł./miesięcznie

Opis

Specjalność «Zarządzanie w oświacie» skupia się na kształceniu studentów w zakresie efektywnego zarządzania placówkami oświatowymi oraz instytucjami edukacyjnymi. Program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne z zakresu zarządzania, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego kierowania placówkami oświatowymi.

Zagadnienia podejmowane podczas studiów

 • Teoria i praktyka zarządzania w oświacie.
 • Planowanie strategiczne i operacyjne w placówkach edukacyjnych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście oświaty.
 • Finanse i rachunkowość w placówkach oświatowych.
 • Marketing edukacyjny i promocja placówek oświatowych.

Wiedza: Studenci zdobywają wiedzę na temat teorii zarządzania, systemów oświaty, prawa oświatowego oraz specyfiki funkcjonowania placówek edukacyjnych.

Umiejętności: Program rozwija umiejętności planowania, organizowania i monitorowania działań w placówkach oświatowych, umiejętność skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności analizy i interpretacji danych finansowych.

Kompetencje: Absolwenci posiadają kompetencje niezbędne do pełnienia roli dyrektora placówki oświatowej, kierownika szkoły, inspektora oświatowego, a także pracy w administracji oświatowej na różnych szczeblach.

Perspektywy zatrudnienia

 • Dyrektor placówki oświatowej (szkoły podstawowe, średnie, placówki edukacyjne).
 • Kierownik działu edukacyjnego w instytucjach oświatowych.
 • Inspektor oświatowy w organach administracji publicznej.
 • Specjalista ds. zarządzania projektami edukacyjnymi.
 • Konsultant edukacyjny w firmach szkoleniowych.
 • Pracownik administracyjny w Ministerstwie Edukacji lub kuratoriach oświaty.

Poznaj inne specjalności

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more