Studia I stopnia w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i zaocznych I stopnia (licencjackich)

3 kierunki: Pedagogika, Praca Socjalna, Administracja

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika oferujemy 7 specjalności:

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Guwernerska Opieka Nad Dzieckiem

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Edukacja Międzykulturowa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Gerontologia - Opieka Nad Starszymi Osobami

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Kierunek: Praca Socjalna

Na kierunku Praca Socjalna oferujemy studia na jednej specjalności:

Praca Socjalna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Kierunek: Administracja

Na kierunku Administracja oferujemy studia na specjalności:

Administracja

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły
Facebook