Studia I stopnia w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

3 kierunki: PedagogikaPraca Socjalna, Administracja

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika oferujemy studia na 5 specjalnościach:

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Guwernerska Opieka Nad Dzieckiem

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Edukacja Międzykulturowa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Gerontologia - Opieka Nad Starszymi Osobami

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Kierunek: Praca Socjalna

Na kierunku Praca Socjalna oferujemy studia na 4 specjalnościach:

Praca socjalna w wymiarze międzykulturowym

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Wsparcie w resocjalizacji środowiskowej

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Asystent rodziny

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Kierunek: Administracja

Na kierunku Administracja oferujemy studia na 3 specjalnościach:

 

Administracja publiczna z e-administracją

 

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Inspektor ochrony danych osobowych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Administracja unijna i międzynarodowa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Facebook