Studia I stopnia w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

3 kierunki: PedagogikaPraca Socjalna, Administracja

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika oferujemy studia na 9 specjalnościach:

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z pedagogiką artystyczną

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Pedagogika zdrowia z opieką senioralną

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Gerontologia asystent seniora

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Edukacja medialna z elementami neurodydaktyki

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Pedagogika twórczości i kreatywności

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Street working

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Animator grup wykluczonych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Pedagogika kulturoznawcza

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Kierowanie zasobami ludzkimi w sektorze edukacyjnym i pokrewnych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Kierunek: Praca Socjalna

Na kierunku Praca Socjalna oferujemy studia na 3 specjalnościach:

Praca socjalna w wymiarze międzykulturowym

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Asystent rodziny

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Kierunek: Administracja

Na kierunku Administracja oferujemy studia na 5 specjalnościach:

 

E-administracja w jednostkach publicznych

 

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Administracja podmiotami w sytuacji kryzysowej.

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Administracja unijna i międzynarodowa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat

Inspektor ochrony danych osobowych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat