Kształcenia specjalistyczne

Nie zdałeś matury?
Możesz iść na studia!
Tegoroczny egzamin dojrzałości przerósł Twoje możliwości?
Uważasz, że bez matury droga na studia jest już dla Ciebie zamknięta?
Zapraszamy abiturientów, którzy nie zdali matury na… studia!
Jeśli jesteś absolwentem LO, technikum lub branżowej szkoły II stopnia, to możesz na wybranej uczelni rozpocząć kształcenie specjalistyczne, którego celem jest uzyskanie tytułu dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. PRK. Matura nie jest wymagana.

CZAS TRWANIA
Kształcenie trwa 3-4 semestry (1,5-2 lata).

CEL KSZTAŁCENIA
* uzyskanie możliwości satysfakcjonującej pracy w krótszym okresie niż studia I stopnia 3- lub 4-letnie,
* dodatkowy zawód potwierdzający twoje wcześniejsze szkolenia, doświadczenia lub nawet hobby,
* w większości przypadków możliwa dalsza nauka na studiach I stopnia lub studiach jednolitych magisterskich (część przedmiotów może zostać przepisana ze świadectwa dyplomowanego specjalisty skracając czas nauki

DYPLOMOWANY SPECJALISTA W 3-4 SEMESTRY!
Oferujemy krótkie kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą lub bez matury.
Kształcenie jest prowadzone w formule stacjonarnej, niestacjonarnej i hybrydowej.

POSTAW NA KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE,
NIE MUSISZ TRACIĆ ROKU!!!

Co daje kształcenie specjalistyczne:

* nie tracisz roku!
* zdobycie zawodu specjalisty
* możliwość kontynuacji nauki na studiach licencjackich po dostarczeniu świadectwa maturalnego
* zdobycie kwalifikacji zawodowych
* świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa
Wprowadzenie edukacji na tym poziomie poprzez kształcenie specjalistyczne w ramach tzw. krótkich cykli kształcenia, daje także szansę zdobycia nowych kwalifikacji tym osobom, które z różnych powodów nie maja możliwości rozpoczęcia kilkuletnich studiów.
Dzięki kształceniu specjalistycznemu, absolwenci w trzy semestry będą mogli kontynuować naukę na studiach licencjackich czy inżynierskich lub – jako specjaliści – zasilą rynek pracy
OPCJA 1
Jeśli masz maturę lub dyplom zawodowy technika, to po zakończeniu kształcenia otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.
OPCJA II
Jeśli nie masz matury ani dyplomu zawodowego, to również możesz odbyć kształcenie specjalistyczne ale po jego ukończeniu otrzymujesz świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego.
Jeśli jednak w trakcie kształcenia zdasz maturę lub otrzymasz dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.
DALSZA EDUKACJA NA STUDIACH I STOPNIA LUB
JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH
SKRÓCENIE STUDIÓW
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce daje także uczelniom możliwość skrócenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich dla absolwentów mających świadectwo dyplomowanego specjalisty.

UWAGA
1.Kształcenie jest prowadzone w formule stacjonarnej, niestacjonarnej i hybrydowej.
2.Uruchomienie kierunku kształcenia jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
3.Szczegółowy plan zajęć zostanie udostępniony przed rozpoczęciem zajęć