Projekty naukowo – badawcze

“W latach 2015-2017 realizowaliśmy PROJEKT INFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY KOMUNIKACJĘ

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jako lider Konsorcjum Naukowego podpisała dnia 22 grudnia 2015 roku z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie umowę nr DOB-BIO7/03/01/2015 o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015 pt. „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Celem projektu jest stworzenie systemu wspierającego badania w populacji funkcjonariuszy i pracowników Policji, w celu monitorowania i predykcji zagrożeń, poprawy sprawności komunikacji, konsultacji oraz analizy sytuacji kryzysowych w zakresie mającym znaczenie dla służb podległych MSW, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. System będzie wyposażony w narzędzia diagnostyczne i analityczne umożliwiające projektowanie badań, zbierania danych i analizę wyników. Efektem końcowym projektu będzie prototyp systemu informatycznego wspomagającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSWiA w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego na IX poziomie gotowości technologicznej wraz dokumentacją techniczną i użytkową systemu.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowe, którego skład stanowi:

  1. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
  2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
  3. Uniwersytet Warszawski,
  4. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie,
  5. ALTA Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.

Wartość projektu: 5 010 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 5 000 000,00 PLN

Przedsięwzięcie realizowane w latach: 2015 – 2017

Kierownik projektu: dr Dominik Hryszkiewicz