WYBRANE ASPEKTY RESOCJALIZACJI
Redakcja naukowa: Karina Szafrańska, Robert Bogdzio

Recenzowana książka jest świadectwem, że różne koncepcje w pedagogice resocjalizacyjnej inspirują do kolejnych refleksji i poszukiwania nowych metod zarówno w resocjalizacji nieletnich jak i dorosłych nieprzystosowanych społecznie. Zaprezentowane w monografii zagadnienia poruszają wybrane aspekty z różnych punktów widzenia: z perspektywy pedagogiki, psychologii a także prawa. Interdyscyplinarne podejście do prezentowanego problemu sprawia, że recenzowana publikacja może być polecana każdemu, kto poszukuje odpowiedzi na pytania o sens i skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, ich znaczeniu dla rozwoju i realizacji pełni człowieczeństwa osób nieprzystosowanych społecznie. Monografia będzie doskonałą lekturą dla wszystkich doceniających rolę integralnego wychowania. Może również z powodzeniem służyć studentom pedagogiki różnych specjalności zawodowych, studentom takich kierunków jak nauki o rodzinie czy praca socjalna. Jej zawartość może również zainteresować katechetów, pracowników instytucji oświatowych, zwłaszcza nauczycieli i pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, a także różnych organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach profesjonalnych zajmują się wsparciem człowieka. Uważam, że praca w pełni zasługuje na wydanie jej w postaci publikacji. Zatem, z pełnym przekonaniem, rekomenduje ją do druku

Z recencji

dr. hab. Tadeusza Sakowicza, prof.UJK

 

Rok wydania: 2018
Oprawa: miękka
Liczba stron: 306
ISBN: 978-83-62902-24-8
Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 65 zł