Autor: Monika Gładoch

Praca zdalna jest niewątpliwie najbardziej doniosłym zjawiskiem, jakie pojawiło się w prawie pracy w ostatnim czasie. Można powiedzieć, że w polskich firmach na skutek wymuszonego epidemią masowego korzystania z pracy zdalnej dokonała się prawdziwa rewolucja technologiczna. Nie dziwi zatem, że problematyka ta budzi bardzo duże zainteresowanie. Książka wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Jest to pierwsze kompleksowe i monograficzne opracowanie problematyki pracy zdalnej. Profesor Monika Gładoch w sposób usystematyzowany i klarowny, praktyczny i jednocześnie pogłębiony prezentuje prawne aspekty pracy zdalnej. Monografia łączy walory teoretyczne i praktyczne. Jest ona przez to interesująca dla szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców: managementu firm, Który musi mierzyć się z nowym wyzwaniem, jakim jest zarządzanie firmą „przestawioną” w tryb zdalny, kierowników działów HR, którzy w związku z praca zdalną napotykają w swej pracy na nowe problemy i wyzwania, adwokatów i radców prawnych obsługujących podmioty gospodarcze, środowisk akademickich.

W  książce tej znajdą oni odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości.

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Liczba stron: 92

ISBN: 978-83-62902-35-4

 

Spis treści

Wykaz skrótów ……………………………………………………………………………… 4

Wstęp ……………………………………………………………………………………….. 6

Rozdział I:     Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy ………………………….7

 1. Wpływ pracy zdalnej na organizację pracy …………………………………………7
 2. Cechy pracy zdalnej …………………………………………………………….…10
 3. Praca zdalna a telepraca ……………………………………………………………12

Rozdział II:    Wykonywanie pracy zdalnej ………………………………………………….17

 1. Polecenie dotyczące pracy zdalnej ……………………………………………….17
 2. Dopuszczalność pracy zdalnej …………………………………………………….19
 3. Prawo do odmowy pracy zdalnej ………………………………………..………..22
 4. Zwrot nakładów dla pracownika …………………………………………………. 23
 5. Czas pracy świadczonej zdalnie ………………………………………….……….26
 6. Wynagrodzenie w pracy zdalnej ………………………………………………….32

Rozdział III:  Ryzyko stron w pracy zdalnej …………………………………………..….36

 1. Pojęcie ryzyka w prawie pracy …………………………………………………….36
 2. Ryzyka pracownika w pracy zdalnej ………………………………………………37
 3. Ryzyko uraty lub zniszczenia sprzętu pracodawcy, czyli odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone…………………………………………………42
 4. Ryzyka pracodawcy …………………………………………………………………45
 5. Wypadki przy pracy i choroby pracownika spowodowane pracą zdalną ………47

Rozdział IV:  Prawo do prywatności i kontrola pracownika w pracy zdalnej ………….53

 1. Podstawa prawna ochrony prawa do prywatności ……………………………….53
 2. Kontrola pracownika w ramach podporządkowania autonomicznego …………54
 3. Dopuszczalne metody kontroli pracownika ………………………………………56
 4. Kontrola pracownika z perspektywy RODO ……………………………………..59

Rozdział V:    Ochrona tajemnicy pracodawcy w pracy zdalnej …………………………61

 1. Cel ochrony i pojęcie informacji poufnych …………………………………………….61
 2. Obowiązek pracownika ochrony tajemnicy pracodawcy ………………………..64
 3. Sankcje za naruszenie obowiązku ochrony tajemnicy pracodawcy …………..65

Rozdział VI:  Czynności związane z zatrudnieniem wykonywane „na odległość” ……..69

 1. Oświadczenie woli w postaci elektronicznej …………………………………..…..69
 2. Forma konsultacji z organizacją związkową ………………………………………71
 3. Skutek niezachowania formy pisemnej ……………………………………………72

Zakończenie …………………………………………………………………………………73

Literatura ……………………………………………………………………………………74

 

Wydawnictwo: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Cena: 35 zł 

+koszty przesyłki 7.50

 

Zamówienia proszę składać pod adres mail: rektorat@pedagogium.pl