DYPLOMOWANIE

Harmonogramy obron

Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu:


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego - kierunek Administracja


Zagadnienia do egzaminu licencjackiego - kierunek Pedagogika


Zagadnienia do egzaminu licencjackiego - kierunek Praca socjalna


Ogólne informacje dotyczące dyplomowania


Wymogi formalne i redakcyjne pracy dyplomowej


System antyplagiatowy

 

Uczelnia przeprowadza kontrolę antyplagiatową wszystkich złożonych prac  z

wykorzystaniem JSA ( Jednolity System Antyplagiatowy),

W przypadku gdy:

1) wynik wiodący jest mniejszy lub równy 29% – praca jest dopuszczona do obrony;

2) współczynnik wiodący jest  większy lub równy 30%, Rektor kieruje pracę dyplomową do oceny przez Komisję Antyplagiatową.

 

.

Harmonogramy obron

 

 

 

 

Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu:

 


Ogólne zasady dyplomowania


Wymogi formalne i redakcyjne pracy dyplomowejSystem antyplagiatowy

Uczelnia przeprowadza kontrolę antyplagiatową wszystkich złożonych prac  z

wykorzystaniem JSA ( Jednolity System Antyplagiatowy),

W przypadku gdy:

1) wynik wiodący jest mniejszy lub równy 29% – praca jest dopuszczona do obrony;

2) współczynnik wiodący jest  większy lub równy 30%, Rektor kieruje pracę dyplomową do oceny przez Komisję Antyplagiatową.

 

.