DYPLOMOWANIE

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego - kierunek Pedagogika

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego - kierunek Praca socjalna

Ogólne informacje dotyczące dyplomowania

Wymogi formalne i redakcyjne pracy dyplomowej

System antyplagiatowy

  1. Studenci VI semestru studiów 1 stopnia mają możliwość sprawdzenia pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym uczelni. Praca może być sprawdzona tylko 1 raz pod warunkiem, że będzie to ostateczna wersja, zatwierdzona przez promotora.
  2. Aby sprawdzić pracę w programie antyplagiatowym (przed złożeniem w Biurze Obsługi Studenta) prosimy o przesyłanie prac w wersji „doc” lub „docx” wraz z następującymi danymi:Imię i NazwiskoNr albumu Temat pracy Promotor Stopień Studiów (magisterskie lub licencjackie) na adres: plagiat@pedagogium.pl* prace przesłane drogą elektroniczna, a nie zawierające powyższych danych nie będą sprawdzane systemem antyplagiatowym
  3. Instrukcja interpretacji raportu podobieństwa PLAGIAT.PL pdf
  4. Dopuszczalna wysokość współczynników podobieństwa wynosi:
    • WSPÓŁCZYNNIK 1 – maks. dopuszczalne 50%
    • WSPÓŁCZYNNIK 2 – maks. dopuszczalne 10%

* w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości któregokolwiek ze współczynników, prosimy o kontakt telefoniczny z Biblioteką (+48 22 338 98 98 wew. 205) – drogą mailową przesyłane są jedynie informacje ogólne.

Ogólne zasady dyplomowania

Wymogi formalne i redakcyjne pracy dyplomowej

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego (II stopnia)

System antyplagiatowy

 

    1. Studenci IV semestru studiów 2 stopnia mają możliwość sprawdzenia pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym uczelni. Praca może być sprawdzona tylko 1 raz pod warunkiem, że będzie to ostateczna wersja, zatwierdzona przez promotora.
    2. Aby sprawdzić pracę w programie antyplagiatowym (przed złożeniem w Biurze Obsługi Studenta) prosimy o przesyłanie prac w wersji „doc” lub „docx” wraz z nastepującymi danymi:Imię i Nazwisko Nr albumu Temat pracy Promotor Stopień Studiów (magisterskie lub licencjackie) na adres: plagiat@pedagogium.pl* prace przesłane drogą elektroniczna, a nie zawierające powyższych danych nie będą sprawdzane systemem antyplagiatowym
    3.  Instrukcja interpretacji raportu podobieństwa PLAGIAT.PLpdf
    4. Dopuszczalna wysokość współczynników podobieństwa wynosi:
      • WSPÓŁCZYNNIK 1 – maks. dopuszczalne 50%
      • WSPÓŁCZYNNIK 2 – maks. dopuszczalne 10%

* w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości któregokolwiek ze współczynników, prosimy o kontakt telefoniczny z Biblioteką (+48 22 338 98 98 wew. 205) – drogą mailową przesyłane są jedynie informacje ogólne.

Facebook